Sự kiện hot
12 tháng trước

Vicostone tạm ứng cố tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi đợt này là 320 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/6 và thời gian thanh toán dự kiến 23/6.

HĐQT Vicostone (HNX: VCS) vừa thông qua việc tạm ứng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi đợt này là 320 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/6 và thời gian thanh toán dự kiến 23/6.

Trong năm 2021, Vicostone đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.797 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận trước thuế 1.919 tỷ đồng, tăng 15%. Nếu thực hiện được kế hoạch này, doanh nghiệp sẽ duy trì đà tăng trưởng 9 năm liên tiếp.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt gần 523 tỷ đồng, tăng 16% so với quý 1/2020.

Trong kỳ, Vicostone có gần 8 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong khi chi phí tài chính giảm mạnh từ 44 tỷ đồng xuống còn hơn 16 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng thấp hơn cùng kỳ, tuy nhiên chi phí bán hàng lại tăng cao và hoạt động khác lỗ hơn 9 tỷ đồng nên kết quả Vicostone lãi sau thuế gần 371 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 1/2020. EPS quý 1/2021 đạt 2.067 đồng.

Công ty dự kiến đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển thị trường mới. Nâng tỷ trọng doanh thu từ các thị trường không trọng điểm (toàn bộ các thị trường ngoài thị trường chính Mỹ, Canada, Úc, Bỉ, Anh, Việt Nam) tăng trưởng 20%.  Vicostone cho biết hiện có 10.000 đại lý trên toàn cầu (50 nước), trong đó thị trường chủ lực Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) có 9 trung tâm phân phối.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: