Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Việt Nam đang dẫn đầu về bảng số hóa doanh nghiệp tại Đông Nam Á

Việt Nam không chỉ là đất nước phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ mà bên cạnh đó tốc độ số hóa doanh nghiệp hiện còn đang dẫn dầu tại Đông Nam Á.

Số hóa ở Đông Nam Á

Các chuyên gia của Tập đoàn tài chính Robocash đã thực hiện một nghiên cứu đối với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á để xác định mức độ ảnh hưởng của số hóa doanh nghiệp đối với “sức khỏe kinh tế” của các nước trong khu vực này.

Kết quả cho thấy, Việt Nam và Philippines là những quốc gia có triển vọng nhất ở phương diện số hoá các hoạt động doanh nghiệp, theo sau là Indonesia và Ấn Độ.

Theo đó, Việt Nam là quốc gia phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ nhất với 26,81 điểm, và dẫn đầu bảng về số hóa doanh nghiệp với 5,73 điểm, theo sát bởi Philippines với 5,3 điểm.

Cũng trong Nghiên cứu này, các chuyên gia đã cho thấy được tiềm năng phát triển khổng lồ của Việt Nam, một quốc gia với chỉ số tăng trưởng GDP đáng kinh ngạc - xấp xỉ 5,2% mỗi năm trong vòng 10 năm qua (Mỹ - 3,1%, Trung Quốc - 4,9%). Nền kinh tế quốc gia cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ trước rất nhiều biến động trên thế giới. Trong thời kỳ bùng nổ dịch Covid-19 toàn cầu vào năm 2020, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 3,5%.

Theo các chuyên gia, với những tiềm năng về kinh tế đến từ các hoạt động số hóa doanh nghiệp, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia nổi bật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thu hút được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: