Sự kiện hot
2 năm trước

Vimedimex công bố thông tin sau cuộc họp với các chủ thể góp vốn tại Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu

Ngày 27/10, Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex đã tổ chức mời các chủ thể kí hợp đồng hợp tác góp vốn xây dựng kinh doanh Toà nhà Citilight Tower tại số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh tham gia họp nhằm thông qua Báo cáo kiểm tra rà soát hoạt động góp vốn, đầu tư xây dựng và phân chia lợi nhuận liên quan đến Toà nhà Citilight Tower do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kí ngày 6-8-2020.

Đây là hoạt động chính thức được Công ty Vimedimex tổ chức để công khai, thông báo về thực trạng các vấn đề liên quan đến Toà nhà Citilight Tower, chứng minh căn cứ thực tế và căn cứ pháp lý đối với Thông báo tạm dừng chi trả tiền thuê của Toà nhà tháng 11-2019.    

cong ty vimedimex cong bo thong tin cuoc hop ngay 27 10 2020 voi cac chu the gop von tai toa nha 45 vo thi sau
Toà nhà Citilight Tower tại số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ nhất: Công bố Báo cáo kiểm tra rà soát hoạt động góp vốn, đầu tư xây dựng và phân chia lợi nhuận liên quan đến Toà nhà Citilight Tower do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kí ngày 06-8-2020 và nội dung tóm tắt như sau:Trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ thể góp vốn, của nhà nước, của Công ty Vimedimex, cuộc họp ngày 27-10 đã được Công ty Vimedimex xây dựng chương trình, nội dung rõ ràng và gửi đến từng chủ thể tham dự họp, cụ thể:

1. Các Hợp đồng góp vốn đã đưa ra đơn giá xây dựng dự kiến thấp hơn so với đơn giá xây dựng thi công thực tế của Toà nhà 45 Võ Thị Sáu khi quyết toán công trình. Dẫn đến sự chênh lệch trong việc chi trả lợi nhuận cho các chủ thể góp vốn tại Toà nhà 45 Võ Thị Sáu, các chủ thể góp vốn đang được hưởng mức lợi nhuận cao hơn mức đang được hưởng theo phần vốn góp ban đầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Vimedimex. Cụ thể: tỷ lệ tổng giá trị vốn góp thực tế của nhà đầu tư trên tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình là: 51.056.056.717 đồng/96.843.227.279 đồng = 52,72%; các chủ thể góp vốn đã góp thiếu số vốn bằng 17,65% so với tổng giá trị thực tế của Toà nhà (thực tế các chủ thể góp vốn đã hưởng lợi nhuận trên tỷ lệ vốn góp thực tế là 70%).

Bên cạnh đó, có những chủ thể chưa góp vốn hoặc chưa góp đầy đủ theo Hợp đồng góp vốn đã ký kết, nhưng vẫn được hưởng lợi nhuận đầy đủ từ Công ty Vimedimex. Tổng số tiền góp vốn không hợp lệ, còn thiếu của các chủ thể góp vốn là 4.315.701.244 đồng/ 51.056.056.717 đồng.

2. Doanh thu đã chi trả cho nhà đầu tư 289.003.517.493 đồng/428.781.643.249 đồng, tổng số tiền VMD phải thu hồi của nhà đầu tư từ năm 2007-2019 là: 63.837.764.427 đồng.

3. Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng cho thuê đang kí kết giữa Công ty Vimedimex và các chủ thể góp vốn có nhiều yếu tố không đảm bảo hiệu lực của pháp luật.

4. Từ năm 2007, Công ty Vimedimex đã thành lập Ban quản lý và vận hành Tòa nhà, hàng năm, ban quản lý và vận hành Tòa nhà vẫn thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh và đánh giá giá hoạt động kinh doanh của tòa nhà và được phê duyệt của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, các chủ thể góp vốn đã tự lập ra Ban Quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex không biết về sự thành lập cũng như hoạt động của Ban Quản trị của các chủ thể góp vốn. Ban Quản trị của các chủ thể góp vốn không phải là một bộ phận của Vimedimex, được thành lập không tuân theo đúng thủ tục, trình tự của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vimedimex, do đó, Ban Quản trị của các chủ thể góp vốn không thể đại diện cho ý chí của Công ty Vimedimex và không có đủ thẩm quyền để sử dụng con dấu của Vimedimex.

5. Kết quả kiểm toán được thể hiện trong Báo cáo kiểm tra rà soát hoạt động góp vốn của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho thấy, vấn đề liên quan đến Toà nhà Citilight Tower là vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của Nhà nước, khi Công ty Vimedimex có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 10,23% vốn điều lệ, do Tổng Công ty dược Việt Nam đại diện phần vốn góp. Đặc biệt, tại thời điểm góp vốn xây dựng tòa nhà, đến khi đưa vào khai thác vận hành, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa. Việc giải quyết các vấn đề nêu trên cần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, của nhà nước và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

Thứ hai: Công bố ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty dược Việt Nam

Ngày 30-9-2020, Công ty Vimedimex đã có văn bản kèm theo hồ sơ, tài liệu, chứng từ báo cáo gửi Tổng Công ty Dược Việt Nam và Thanh tra Bộ Y tế về toàn bộ sự việc trên và đã nhận được 02 công văn chỉ đạo của Tổng Công ty Dược (Công văn số 520/TCTD-KHĐT và Công văn số 561/TCTD-KHĐT) trong đó, nếu rõ nội dung “đề nghị Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex:

a) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, pháp luật về hợp đồng, về tài chính, kế toán và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Toà nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b) Sử dụng đất, tài sản tại Toà nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đúng mục đích và các quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Thứ ba: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về định hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến Toà nhà Citilight Tower

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty dược phẩm Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex đã thống nhất các nội dung theo chỉ đạo của Tổng Công ty Dược Việt Nam và tiếp đến là ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế (sau khi có kết quả thanh tra của Bộ Y tế về giải pháp khắc phục những tồn tại trong báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động góp vốn, đầu tư xây dựng và phân chia lợi nhuận tại Toà nhà 45 Võ Thị Sáu) tại Nghị quyết số 25/2020/NQ-VMD ngày 19-10-2020 của Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex,

Thứ tư: Thảo luận của các chủ thể góp vốn, đây là khoảng thời gian cần thiết để các chủ thể góp vốn nêu ý kiến, quan điểm của mình

Để chuẩn bị cho cuộc họp này, Công ty Vimedimex đã bố trí nguồn nhân lực để ghi chép đầy đủ tất cả các ý kiến của chủ thể góp vốn, đồng thời, sử dụng các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ, để làm cơ sở báo cáo Bộ Y tế và Tổng Công ty Dược Việt Nam.

Tuy nhiên, đi ngược lại với thiện chí của Công ty Vimedimex, các chủ thể góp vốn đến dự họp hoàn toàn phản đối việc công bố kết quả kiểm toán, cản trở việc đại diện Công ty Vimedimex điều hành cuộc họp với vai trò chủ toạ, đe doạ và đuổi nhân viên của Công ty Vimedimex thực hiện các hoạt động hỗ trợ cuộc họp, đuổi đại diện của Tổng Công ty Dược Việt Nam tham gia họp và chỉ tập trung sử dụng toàn bộ mic tại phòng họp để đưa ra các lời lẽ xúc phạm Công ty Vimedimex và tạo không khí hỗn loạn, căng thẳng.

Chủ toạ của cuộc họp là ông Lê Thanh Long, Trưởng ban chỉ đạo kiểm toán của Toà nhà Citilight Tower đã cố gắng kiên nhẫn thuyết phục các chủ thể góp vốn đưa ra ý kiến tại phần thảo luận và đề nghị các chủ thể góp vốn để cho cuộc họp được diễn ra thuận lợi, tuy nhiên, các chủ thể góp vốn hoàn toàn không hợp tác. Đỉnh điểm là khi ông Lê Thanh Long dù không công bố được Báo cáo kiểm toán vẫn cố gắng mời bà Nguyễn Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex lên đọc Nghị quyết của Hội đồng quản trị thì số lượng lớn các chủ thể góp vốn đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, lao lên sân khấu, vây quanh và buộc bà Nguyễn Ngọc Dung không được đọc nội dung của Nghị quyết, đồng thời sử dụng các mic khác trong hội trường để lấn áp tiếng nói của ông Lê Thanh Long và bà Nguyễn Ngọc Dung.

Đối diện với sự hỗn loạn mà các chủ thể góp vốn mang đến hội trường, ông Lê Thanh Long cố gắng thuyết phục các chủ thể chấm dứt việc gây rối, nhưng các chủ thể góp vốn đều to tiếng phản đối việc tiếp tục họp và phần lớn trong số các chủ thể đều tràn ra hội trường, tiếp tục đuổi nhân viên của Công ty Vimedimex và đại diện của Tổng Công ty Dược Việt Nam. Nhận thấy, mọi nỗ lực để tổ chức họp và tạo ra sự đối thoại với các chủ thể góp vốn là không thể thực hiện, đại diện Công ty Vimedimex đã tuyên bố chấm dứt họp và rời khỏi hội trường.

Một số chủ thể góp vốn đã vận động toàn bộ các chủ thể có mặt tại hội trường về việc thực hiện các hoạt động biểu tình và phát cho từng cá nhân đồng phục in nội dung phản đối Sở Tài nguyên và môi trường, xúc phạm Công ty Vimedimex.

Đại diện Công ty Vimedimex, ông Lê Thanh Long cho biết: “bản thân ông cũng như các nhân viên của Công ty Vimedimex hoàn toàn bất ngờ với cách hành xử của các chủ thể góp vốn. Trước đây, các chủ thể góp vốn đã gửi đơn thư khắp nơi để xúc phạm Công ty Vimedimex với rất nhiều nội dung không đúng sự thực và buộc tội Công ty không tổ chức đối thoại với các chủ thể góp vốn. Tuy nhiên, khi kết quả kiểm toán đã chính thức hoàn thành, các nội dung đã chỉ ra rất nhiều sai phạm, Công ty Vimedimex công khai tổ chức cuộc họp thì các chủ thể góp vốn lại kiên quyết ngăn cản, gây rối và tiếp tục luận điệu xúc phạm Công ty, cố tình không để việc công bố Báo cáo kiểm toán được thực hiện”. Ông Long cũng cho biết bản thân vô cùng bức xúc vì việc các chủ thể góp vốn ngang nhiên đuổi đại diện của Tổng Công ty Dược Việt Nam, đây là cơ quan đại diện cho phần vốn góp nhà nước, đặc biệt tại thời điểm cổ phần hóa, từ công ty nhà nước sang Công ty cổ phần, ngày 16-3-2007, Bộ tài chính, Bộ y tế, Tổng Công ty dược Việt Nam thực hiện bàn giao ô đất 45 Võ Thị Sáu, tại phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tại Biên bản bàn giao của doanh nghiệp Nhà Nước – Công ty Xuất nhập khẩu y tế II, với Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex. Như vậy, cách hành xử này, thể hiện thái độ và sự coi thường pháp luật rất rõ rệt của các chủ thể góp vốn đối với cơ quan quản lý nhà nước, đại diện phần vốn nhà nước tại công ty Vimedimex.

Ông Lê Thanh Long cũng cho biết, Công ty đã yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn lập vi bằng toàn bộ diễn biến của cuộc họp, đây là căn cứ xác thực về thực tế diễn ra tại cuộc họp ngày 27-10-2020. Công ty Vimedimex sẽ báo cáo bằng văn bản toàn bộ diễn biến cuộc họp, kèm theo vi bằng đã được lập số 837/2020/VB-TPLSG ngày 27-10-2020 gửi Tổng Công ty Dược Việt Nam, Thanh tra Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo cho các nội dung liên quan đến cuộc họp ngày 27-10-2020.

Minh Minh

Theo PLXH

Từ khóa: