Sự kiện hot
4 tháng trước

Vinaconex ITC lỗ 7 tỷ đồng trong năm 2021

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 78,83 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận và lợi nhuận sau thuế âm 7,11 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 14,54 tỷ đồng. Tính tính 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế của công ty lên tới 236,7 tỷ đồng, bằng 11,3% tổng vốn điều lệ.

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã chứng khoán VCR - sàn UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 và lũy kế năm 2021.

Cụ thể, trong quý 4/2021 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 78,83 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận và lợi nhuận sau thuế là 3,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 6,86 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp ghi nhận 9,35 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; chi phí tài chính giảm 2,54 tỷ đồng về âm 0,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 29,3%, tương ứng tăng thêm 1,47 tỷ đồng lên 6,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 78,83 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận và lợi nhuận sau thuế âm 7,11 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 14,54 tỷ đồng. Tính tính 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế của công ty lên tới 236,7 tỷ đồng, bằng 11,3% tổng vốn điều lệ.

VCR cho biết, năm 2021 Công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động dự án. Được biết, VCR đang đầu tư dự án Cát Bà Amatina, dự án nằm ở Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng với quy mô 172,38 ha và được khởi công giai đoạn cuối tháng 11/2020. Tổng vốn đầu tư dự kiến 10.941 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của VCR tăng 96,4% so với đầu năm lên 6.776,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 4.234 tỷ đồng, chiếm 62,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn 2.451,3 tỷ đồng, chiếm 36,2% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 241,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.993,7 tỷ đồng lên 4.234 tỷ đồng và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: