Sự kiện hot
9 tháng trước

Vinatex báo lãi năm 2020 giảm 12% do dịch Covid

Lũy kế cả năm 2020, VGT đạt 13.972 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26%. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 21% so với năm ngoái, xuống còn 569 tỷ đồng.

Vinatex báo lãi năm 2020 giảm 12% do dịch Covid - Ảnh 1

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, Mã: VGT) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020. 

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.637 tỷ đồng, giảm 34% so với quý IV/2019.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh 36%, xuống 3.270 tỷ đồng đã giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,3% lên 10,1%.

Chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều được tiết giảm mạnh nhưng doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 121 tỷ đồng xuống còn gần 60 tỷ đồng, hoạt động khác báo lỗ gần 17 tỷ đồng nên lãi ròng của VGT giảm 12% xuống còn hơn 160 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, VGT đạt 13.972 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26%. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 21% so với năm ngoái, xuống còn 569 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của VGT ghi nhận gần 17.661 tỷ đồng, giảm gần 11% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền là 449 tỷ đồng, tăng 9%.

Hàng tồn kho đạt 2.477 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu năm gồm 673 tỷ đồng là nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm gần 690 tỷ đồng.

Các khoản phải thu cuối năm 2020 là 2.936 tỷ đồng, giảm gần 19% và phần lớn là phải thu ngắn hạn. Riêng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 1.770 tỷ đồng, giảm 20,4%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: