Sự kiện hot
12 tháng trước

Xã Nghĩa Trung nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH 2023

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch năm 2023, xã Nghĩa Trung xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

Những kết quả nổi bật đã đạt được

Nhìn tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, xã Nghĩa Trung vẫn giữ được sự ổn định, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 65,6 triệu/năm. Địa phương đã tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội; chỉ đạo gieo cấy lúa trong khung thời vụ tốt nhất, sản xuất vụ Đông có nhiều cố gắng và hiệu quả.

Xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022. Hoạt động thương mại và dịch vụ, hoạt động kinh doanh vận tải tiếp tục được phát triển, các dự án tiếp tục được thi công theo đúng tiến độ đề ra; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai thực hiện tốt, hoạt động xử lý các văn bản hành chính qua hệ thống quản lý văn bản điều hành và chữ ký số cũng được thực hiện...

Cụ thể, đối với lĩnh vực nông nghiệp, toàn xã Nghĩa Trung gieo cấy 2 vụ lúa có tổng diện tích là 678 ha (đạt 99,6%); xây dựng kế hoạch và hướng dẫn quy trình gieo cấy hàng vụ cho xã viên, tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ lúa, chủ động điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo lúa sinh trưởng tốt. Tổng diện tích cây vụ đông 16 ha chủ yếu gieo trồng trên diện tích vườn, bãi; một số cây vụ Đông cho năng suất, thu nhập khá như: Bí xanh, bí đỏ, cà chua, dưa chuột, rau, đậu... giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác cây vụ Đông đạt 74,5 triệu đồng/ha.

Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định)

Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định)

Lĩnh vực chăn nuôi được xã giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch cúm H5N6 trên đàn gia cầm, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Chăn nuôi gia súc gia cầm được chỉ đạo theo hướng an toàn sinh học, theo quy mô gia trại; tổng đàn trâu bò là 112 con, đàn lợn 480 con, đàn gia cầm lên tới 38.400.000 con; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 9.5 ha, chủ yếu là nuôi cá nước ngọt, giá trị thủy sản đạt 4,2 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên về tiến trình xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Văn Bằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Trung cho biết: “Phát huy những lợi thế của địa phương và kết quả đã đạt được, xã chúng tôi luôn chỉ đạo các xóm tiếp tục huy động nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân để làm đường bê tông xóm, đường ra đồng, xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ nhà văn hóa xóm. Xã triển khai xây dựng, thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, kết quả xóm 9 đã được UBND huyện Nghĩa Hưng công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục chỉ đạo các xóm khác thực hiện các tiêu chí đã đề ra...”

Về hoạt động văn hóa – thông tin, xã Nghĩa Trung luôn chú trọng tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để chào mừng các ngày lễ lớn, hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng NTMKM; kết quả 12/12 xóm giữ vững xóm văn hóa, trường học văn hóa 3/3 trường, trạm y tế đạt tiêu chuẩn văn hóa, trên 80% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Công tác y tế thì cơ sở vật chất của xã được củng cố, tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân được nâng lên; hướng dẫn người dân phòng, chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Trạm y tế đảm bảo dự trữ đủ cơ số thuốc, vật tư, thiết bị, nhân lực 24/24h phục vụ cấp cứu và điều trị; chỉ đạo đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã, Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe.

Nhiệm vụ trọng tâm 2023

Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, xã Nghĩa Trung sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực xóa đói, giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển địa phương...

Ông Tống Xuân Chúc – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho hay, về sản xuất nông nghiệp, xã tổ chức thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu giống – cây – con, cơ cấu mùa vụ hợp lý giữ vững diện tích gieo cấy và tiếp tục phát huy hiệu quả cánh đồng mẫu lớn, nâng cao giá trị thu nhập trên ha canh tácBảo vệ tốt hành lang đê điều, kè, cống và chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, đặc biệt tuyến đê có khu dân cư và các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh.

Trụ sở làm việc của xã Nghĩa Trung khang trang.

Trụ sở làm việc của xã Nghĩa Trung khang trang.

“Công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được xã cố gắng nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí NTMNC và tập trung xây dựng 4 nhóm tiêu chí cảnh quan – môi trường – văn hóa, phát triển sản xuất và an ninh trật tự, phấn đấu trong năm 2023 có thêm các xóm hoàn thành xây dựng NTMKM. Phát động nhân dân quy hoạch vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên nhà, vườn, ao, tháo dỡ các công trình xây dựng xuống cấp không sử dụng...”, ông Chúc cho biết thêm.

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch năm 2023, xã Nghĩa Trung xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo quyết liệt, đưa khoa học vào ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, trong chuyển đổi cơ cấu, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các nhà đầu tư về, hỗ trợ các dự án sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học có tính khả thi cao, các dự án mang tính thương hiệu địa phương, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp...

Nhóm PV/ VPTB

Theo Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: