Sự kiện hot
6 tháng trước

Xây dựng SCG báo lãi tăng 81% đạt 163 tỷ đồng trong năm 2021

Lũy kế cả năm 2021, SCG đem về 2.857,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 101% so với thực hiện năm 2020. Đáng chú ý là hoạt động tài chính đã góp gần 168,8 tỷ đồng doanh thu cho SCG (năm 2020 chỉ ghi nhận gần 279 triệu đồng). Nhờ đó, lãi ròng năm 2021 tăng 81%, lên 162,8 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng SCG (mã chứng khoán SCG - sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận trong quý IV doanh thu thuần đạt tăng 16% đạt 764,9 tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng 19%, lên 699,6 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 7%, xuống 65,4 tỷ đồng. Kỳ này, doanh thu tài chính của SCG tăng mạnh lên hơn 49 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ ở mức 8 triệu đồng) do ghi nhận thêm lãi ứng trước hợp đồng và lãi đầu tư trái phiếu.

Trong kỳ, chi phí quản lý cũng tăng 129% do Công ty tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, Xây dựng SCG lãi sau thuế 37,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế cả năm 2021, SCG đem về 2.857,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 101% so với thực hiện năm 2020. Đáng chú ý là hoạt động tài chính đã góp gần 168,8 tỷ đồng doanh thu cho SCG (năm 2020 chỉ ghi nhận gần 279 triệu đồng). Nhờ đó, lãi ròng năm 2021 tăng 81%, lên 162,8 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản đạt gần 4.873 tỷ đồng, gấp gần 3,6 lần so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gấp gần 4 lần, lên gần 4.182 tỷ đồng; ngược lại, hàng tồn kho giảm 25%, xuống còn hơn 183 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng gấp gần 5 lần, lên gần 3.757 tỷ đồng; riêng nợ vay ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 12,4 tỷ đồng và 1.595 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: