Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Xây dựng số 1 (CC1) phát hành hơn 2.600 tỷ đồng trái phiếu

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm đầu tư/hợp tác kinh doanh và hợp tác cùng các công ty, dự án bất động sản khác để phát triển nhiều dự án bất động sản, dự án xây lắp.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã: CC1) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Lô trái phiếu này không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower, được định giá hơn 3.650 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn ba năm với lãi suất cố định 10%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm đầu tư/hợp tác kinh doanh và hợp tác cùng các công ty, dự án bất động sản khác để phát triển nhiều dự án bất động sản, dự án xây lắp.

Ngày phát hành dự kiến đối với đợt 1 là 1/10, 31/10 đối với đợt 2 và đợt 3 sẽ vào ngày 30/11. Đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

Trước đó, công ty đã thông qua việc chấp thuận cho CTCP Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng vay vốn với số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT quyết định mức lãi suất cho vay, phê duyệt phương án cho vay, ký hợp đồng cho vay.

Được biết, tính tới 30/6/2021, CC1 đang sở hữu 40% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng, doanh nghiệp có trụ sở tại Km 7 Phạm Văn Đồng, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

CTCP Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng được thành lập năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, CC1 ghi nhận doanh thu giảm 1,1% so với cùng kỳ về 2.831,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 81,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 92 tỷ đồng. Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 3,9% lên 6,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 55,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 62,23 tỷ đồng lên 174,2 tỷ đồng; giảm lỗ công ty liên kết từ âm 82,7 tỷ đồng về còn âm 3 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 1.640%, tương ứng tăng thêm 15,58 tỷ đồng lên 16,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: