Sự kiện hot
12 tháng trước

Xây lắp điện 1 báo lãi 186 tỷ đồng trong quý IV/2021

Lũy kế năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 47% lên 9.813 tỷ đồng. Hoạt động xây lắp mang về 6.714 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và chiếm 68% cơ cấu doanh thu.

Xây lắp điện 1 (PCC1, HoSE: PC1) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2021. Trong đó, riêng quý IV doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.146 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ thu lãi tiền gửi. 

Song chi phí tài chính cũng hơn gấp đôi lên 137 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 92 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 44% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm chi phí khấu hao tài sản cố định và lợi thế thương mại. 

Ngoài ra, kỳ này không còn phát sinh từ tiền bồi thường nên thu nhập khác giảm từ 24 tỷ về 7,5 tỷ. Ngoài ra, chi phí khác tăng hơn 10 tỷ lên 19,7 tỷ đồng, trong đó hơn 15 tỷ đến từ phân bổ quyền khai thác khoáng sản, phát triển dự án bất động sản. Kết quả, lãi sau thuế 186 tỷ đồng, tăng 24%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tương đương cùng kỳ, đạt 141 tỷ đồng. 

Lũy kế năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 47% lên 9.813 tỷ đồng. Hoạt động xây lắp mang về 6.714 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và chiếm 68% cơ cấu doanh thu. Theo sau là doanh thu bán hàng hóa, vật tư 1.385 tỷ đồng. Hoạt động bán điện đem lại 928 tỷ đồng doanh thu, đây cũng mảng đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận gộp cả năm với 46% (528 tỷ đồng). Doanh thu sản xuất công nghiệp giảm 23% về 634 tỷ đồng. Còn lại là nguồn thu từ kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản với gần 100 tỷ đồng, giảm mạnh 88%.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 18.796 tỷ đồng, chủ yếu do tăng tài sản cố định từ 3.803 tỷ lên gần 10.257 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng từ 81 tỷ lên hơn 638 tỷ đồng do góp vốn 300 tỷ, ứng với 49% cổ phần tại công ty liên kết Đầu tư Bất động sản CT2; tăng vốn góp vào các đơn vị khác từ 4,5 tỷ lên hơn 214 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn ở mức 2.781 tỷ đồng, tăng 1.195 tỷ đồng so với đầu năm do  tăng các khoản vay bằng VND tại các ngân hàng như VietinBank, BIDV, Vietcombank, HSBC... Vay nợ dài hạn cũng tăng mạnh 4.084 tỷ đồng lên 6.255 tỷ đồng do phát sinh thêm các khoản vay bằng USD đáo hạn năm 2036 tại Asian Development Bank để xây dựng các dự án điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: