Sự kiện hot
5 tháng trước

Xếp dỡ Hải An (HAH) ước lợi nhuận sau thuế vượt 146% kế hoạch năm

Tổng doanh thu cả năm 2021 của Hải An ước đạt xấp xỉ 1.900 tỷ đồng, vượt 14,38% kế hoạch đề ra (hơn 1.661 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế ước đạt 389 tỷ đồng, vượt tới 146,42% kế hoạch (157,8 tỷ đồng).

HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – sàn HOSE) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 ước tổng sản lượng cả năm đạt 1.019 nghìn TEU, vượt 4,84% so với kế hoạch đề ra; trong đó chỉ có khai thác cảng là vượt 13,78% kế hoạch, đạt 421 nghìn TEU; còn lại khai thác tàu và sản lượng Depot chỉ cán đích năm, lần lượt đạt 489 nghìn TEU và 119 nghìn TEU.

Tổng doanh thu cả năm 2021 của Hải An ước đạt xấp xỉ 1.900 tỷ đồng, vượt 14,38% kế hoạch đề ra (hơn 1.661 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế ước đạt 389 tỷ đồng, vượt tới 146,42% kế hoạch (157,8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng phê duyệt kế hoạch năm 2022 với chỉ tiêu tổng sản lượng là 948 nghìn TEU, tổng doanh thu xấp xỉ 2.388 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 550 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư năm 2022, đối với đội tàu, Hải An sẽ đầu tư mua thêm 1 – 2 tàu container đã qua sử dụng loại 1.600 – 1.700 TEU và đóng mới 2 tàu container 1.800 TEU loại “SDARI Bangkok Max IV”.

Còn về cảng và logistics, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đầu tư Depot hoặc bến cảng tại khu vực TP.HCM, Vũng Tàu và miền Trung khi có cơ hội.

Ngoài ra, Hải An cũng thông qua dự án đầu tư mua tàu Marine Bia, số IMO 9445007, đóng năm 2008 tại Nhật Bản của chủ tàu Fresh South Shipping S.A.

Trong quý 3/2021 vừa qua, HAH vừa ghi nhận một kết quả kinh doanh kỷ lục với doanh thu thuần tăng 65% lên 476 tỷ đồng. HAH có lợi thế kinh tế nhờ quy mô nên công ty được hưởng lợi nhờ giá cho thuê tàu tăng, sản lượng vận tải tăng và giá cước vận tải biển lên cao.

Trong quý, sản lượng hoạt động khai thác cảng và depot cũng tăng trưởng nhờ đội tàu đem lại. Biên lãi gộp của công ty cải thiện từ 15,6% cùng kỳ lên 29,4% quý này. Kết quả, HAH lãi sau thuế 101 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý có kết quả cao nhất kể từ khi HAH niêm yết (năm 2014).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HAH tăng 55% lên 1.284 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 284 tỷ, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ. Nhờ đó công ty đã vượt 79% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm sau 9 tháng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của HAH tăng gần 700 tỷ so với đầu năm lên hơn 2.791 tỷ đồng, mức tăng chính đến từ tài sản cố định, chiếm hơn 56% tổng tài sản. Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 271 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: