Sự kiện hot
10 tháng trước

2 Phó Tổng Giám đốc HAGL Agirco từ nhiệm

Theo đó, công ty thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc theo đơn từ nhiệm đối với ông Nguyễn Quan Anh và Hoàng Hữu Đức, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo nhu cầu phân công lại công việc với ông Nguyễn Hoàng Phi.

Thông tin từ HAGL Agirco (HNG), HĐQT của công ty đã thông qua quyết định miễn nhiệm các chức danh quản lý.

Theo đó, công ty thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc theo đơn từ nhiệm đối với ông Nguyễn Quan Anh và Hoàng Hữu Đức, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo nhu cầu phân công lại công việc với ông Nguyễn Hoàng Phi.

HĐQT sẽ bổ nhiệm ông Phi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách tài chính, thu mua và kinh doanh. Song song, Công ty cũng bổ nhiệm bà Hồ Thị Tuyến Loan giữ chức kế toán trưởng Công ty. Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 9/12/2020.

Mới đây, HĐQT HAGL Agrico cũng vừa hủy lịch chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2020, HAGL Agrico báo lỗ sau thuế 352,9 tỉ đồng. Theo giải trình, HAGL Agrico cho biết nguyên nhân lỗ chủ yếu do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên thị trường đầu ra của các loại trái cây bị ảnh hưởng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.766 tỉ đồng, tăng 38% so với năm trước; lỗ sau thuế ở mức 342,9 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 lỗ 1.741 tỉ đồng.

Năm 2020, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.307 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 566 tỉ đồng. Có thể thấy, sau 9 tháng, công ty này mới chỉ thực hiện được 41% mục tiêu doanh thu và cách xa mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, HAGL Agrico có vốn điều lệ 11.085 tỉ đồng. Lần tăng vốn gần nhất vào tháng 8/2019 khi công ty này đã phát hành thêm hơn 221,7 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 2.217 tỉ đồng trái phiếu.

Về tình hình tài chính quy mô tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 24.407 tỉ đồng, tăng 4,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí xây dựng dở dang với 9.567 tỉ đồng, chủ yếu là chi phí phát triển vườn cây ăn quả, cao su, cọ dầu.

Tổng nợ phải trả của HAGL Agrico tại cuối quý 3/2020 đạt 15.855 tỉ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu giảm 13,8% xuống còn 8.552 tỉ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: