Sự kiện hot
2 tháng trước

8 tháng đầu năm, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam ước tính lãi hơn 5.000 tỷ đồng

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Vinachem ước lãi 5.091 tỷ đồng. Lợi nhuận của các đơn vị thuộc Đề án 1468 đạt 2.519 tỷ đồng, đơn vị còn lại lãi 2.571 tỷ đồng.

Vinachem ước tính lãi hơn 2.800 tỷ đồng trong tháng 4/2022

Theo đó, doanh thu nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 25.391 tỷ đồng, sản phẩm apatit ước đạt 2.766 tỷ đồng, cao su ước đạt 7.358 tỷ đồng, điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 2.887 tỷ đồng, hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 2.618 tỷ đồng, chất giặt rửa ước đạt 1.891 tỷ đồng. 

Lợi nhuận cộng hợp Vinachem ước đạt 5.091 tỷ đồng, vượt 181% kế hoạch đề ra năm nay. Trong đó, lợi nhuận các đơn vị thuộc Đề án 1468 là 2.519 tỷ đồng, các đơn vị còn lại lãi 2.571 tỷ đồng. 

Một số đơn vị có lãi tăng cao như Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tăng 675%, Công ty CP Phân bón Miền Nam tăng 500%, CTCP DAP- Vinachem tăng 283%, CTCP Hóa chất Việt Trì tăng 251%, CTCP Bột Giặt LIX tăng 147,7%, CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam tăng 168,9%, CTCP Phân lân Ninh Bình tăng 232,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

8 tháng đầu năm, Vinachem sản xuất hơn 2 triệu tấn phân bón các loại, hơn 1 triệu tấn quặng Apatit, 2,63 triệu lốp ô tô, hơn 3,6 triệu lốp xe máy, 181.000 tấn chất giặt rửa. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm ngoái như xút tăng 17,1%, axit HCL tăng 20,8%, pin các loại tăng 40,4%, ắc quy tăng 13,7%, nước tẩy javen tăng 16,3%.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: