Sự kiện hot
8 tháng trước

9 tháng đầu năm 2023 tỉnh Thái Nguyên có thêm 27 dự án FDI được cấp mới

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến cuối tháng 9/2023, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút thêm 27 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 171,1 triệu USD, 10 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 19,53 triệu USD.

Thái Nguyên: Cấp mới 13 dự án FDI tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57 triệu USD
9 tháng đầu năm 2023 tỉnh Thái Nguyên có thêm 27 dự án FDI được cấp mới.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh Thái Nguyên có thêm 27 dự án FDI được cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 171,1 triệu USD, 10 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 19,53 triệu USD. Điển hình như: Nhà máy kỹ thuật vật liệu mới Hengxin Việt Nam (vốn đầu tư 9,8 triệu USD); Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer Hải Phòng - Thái Nguyên 3 (vốn đầu tư gần 9,9 triệu USD)…

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, có được kết quả trên chính là do thời gian qua, tỉnh có nhiều giải pháp tích cực, cụ thể trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu, cụm công nghiệp, nơi tập trung nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng như tập trung nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội để thu hút đầu tư, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông, đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Thái Nguyên cấp mới 15 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt 116,75 triệu USD.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với các nhóm giải pháp cụ thể và đã đạt được kết quả khá tích cực.

Thái Nguyên quy hoạch 4 khu công nghiệp gần 1.900ha - Nhịp sống kinh tế  Việt Nam & Thế giới

Theo dữ liệu Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2023: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước đạt 5,17%, giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 405 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so cùng kỳ, bằng 39,7% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 13,3 tỷ USD, giảm 21,7% so với cùng kỳ và bằng 37,9% kế hoạch cả năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.273 tỷ đồng, đạt 41,1% kế hoạch năm và bằng 87% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 8.102 tỷ đồng, tăng 3,7% so cùng kỳ và bằng 51,3% kế hoạch năm.

Việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả tích cực. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh cấp mới 15 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt 116,75 triệu USD; lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 185 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đạt gần 10,5 tỷ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 33.468,5 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh ước đạt  3.551,6 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ…

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 197 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đạt trên 10,5 tỷ USD. Kết quả này tiếp tục đưa Thái Nguyên trở thành điểm sáng trong cả nước về thu hút đầu tư; đồng thời thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thu hút đầu tư nói riêng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: