Sự kiện hot
2 năm trước

ABBank chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ABB trước ngày 10/2 sẽ có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng  là 11/2 được nhận thêm 35 cổ phiếu thưởng.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - UpCOM: ABB) thông báo trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35%.

Theo đó, các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ABB trước ngày 10/2 sẽ có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng  là 11/2 được nhận thêm 35 cổ phiếu thưởng.

Cổ phiếu thưởng được phát hành nhờ nguồn tài chính là một phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ năm 2018 đến năm 2020 và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau khi hoàn thành chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của ABBank sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng. ABBank cho biết sẽ trình ĐHCĐ dự kiến tổ chức tháng 4/2022 về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Trong năm 2022, ABBank cũng có kế hoạch thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu và thực hiện dự án chuyển đổi ngân hàng số theo lộ trình.

Chủ tịch HĐQT của ABBank, Ông Đào Mạnh Kháng chia sẻ sau khi hoàn tất lộ trình tăng vốn, ngân hàng cũng sẽ tiến hành ngay các bước chuẩn bị cần thiết để chuyển mã cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết trong thời gian tới.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản ABBank đạt 120.217 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm trước và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: