Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

ABBank chuẩn bị phát hành 11,43 triệu cổ phiếu ESOP

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu phát hành cho người lao động từ ngày 17/12/2021 đến 16h ngày 24/12/2021. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK, mã chứng khoán ABB – UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 11,43 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành 2% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 13.000 đồng/CP.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu phát hành cho người lao động từ ngày 17/12/2021 đến 16h ngày 24/12/2021. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Số tiền dự kiến thu được hơn 1.142 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (cùng với số tiền dự kiến thu được từ phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) trước hết và chủ yếu được sử dụng để đảm bảo và nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như hoạt động cho vay, đầu tư các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá như trái phiếu Chính phủ, đồng thời một phần được sử dụng để đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường nền tảng số hoá của Ngân hàng.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đó có mối liên hệ nhất quán, đồng nhất với nhu cầu và mức độ đủ vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của ABBANK, bảo đảm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, củng cố và nâng cao mức độ đáp ứng các theo tiêu chí của các tổ chức đánh giá xếp hạng độc lập, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Ngân hàng.

Trong quý 3/2021, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 408 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. 

Nhiều mảng kinh doanh như dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán đầu tư ghi nhận sụt giảm lãi thuần nhưng nhờ có động lực tăng trưởng mạnh từ hai quý đầu năm nên luỹ kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng lãi trước thuế 1.600 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ và tương đương 78,9% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, khi mảng chứng khoán đầu tư lỗ hơn 20 tỷ đồng thì lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh đã tăng mạnh từ 5 tỷ đồng lên gần 195 tỷ đồng. 

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng đem về cho ngân hàng lần lượt 202,7 tỷ đồng và 463,5 tỷ đồng, tăng 49% và 35,4%. 

Tính tới ngày 30/9/2021, tổng tài sản của ABBank giảm 2,1% xuống 113.876 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng vẫn tăng trưởng 5,3% lên 66.665 tỷ đồng. 

Số dư tiền gửi khách hàng tính của ngân hàng là 67.054 tỷ đồng, giảm 7,5% sau 9 tháng. chủ yếu do tiền gửi có kỳ hạn giảm 11,3% xuống còn 53.112 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: