Sự kiện hot
3 năm trước

Ai là chủ nhân thật sự của quả đồi 36ha bị xẻ thành 1.000 nền đất ở Lâm Đồng?

Quả đồi 36ha thuộc quyền sử dụng đất của 4 cá nhân, được một doanh nghiệp "gom" và làm thủ tục xin “hiến đất” mở đường để núp bóng phân lô, bán nền.

Thực hiện văn bản số 1303/STNMT-QLĐĐ ngày 20/5/2021 của Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra, báo cáo tình trạng nhiều dự án bất đông sản trái phép ở TP Bảo Lộc theo phản ánh của VTC News, UBND TP Bảo Lộc đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở TN&MT.

Theo UBND TP Bảo Lộc, qua kiểm tra hồ sơ địa chính, khu vực 36ha tại xã Đam B’ri mà VTC News phản ánh thuộc quyền sử dụng đất của 4 cá nhân. Quá trình sử dụng, các cá nhân đã thực hiện việc hợp và tách thửa biến động có đường giao thông sau đó chuyển nhượng một phần diện tích cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, khác nhau.

Sau khi có Giấy chứng nhận biến động có đường giao thông, những hộ có đất thuộc quy hoạch đất ở đã chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn với tổng diện tích khoảng 20.056m2. Các hộ được Sở TN&MT tách một số diện tích thành 72 thửa đất. Tuy nhiên, các hộ vẫn chưa chuyển quyền sử dụng đất đối với 72 thửa đất tách nêu trên.

Báo cáo của UBND TP Bảo Lộc liên quan đến khu đất 36ha thuộc thôn 14, xã Đam B'ri theo phản ánh của VTC News.     

Kết quả rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý cho thấy, 4 cá nhân đứng tên sở hữu thực sự của quả đồi 36ha gồm:

Ông Lê Quang Nhân sử dụng thửa đất 304, diện tích 45.361m2 đất trồng cây lâu năm. Ngày 7/9/2020, ông Lê Quang Nhân nộp hồ sơ đề nghị tách thửa 304 thành thửa 462, 463, 464 và đã được Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp đổi.

Ngày 16/12/2020, thửa 462 được chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 784m2, thửa 463 được chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 15.60m2, thửa 464 được chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 580m2.

Đến ngày 25/1/2021, thửa 462 tách thành 10 thửa, thửa 463 tách thành 12 thửa, thửa 464 tách thành 10 thửa.

Ai là chủ nhân thật sự của quả đồi 36ha bị xẻ thành 1.000 nền đất ở Lâm Đồng? - 2

Quả đồi 36ha bị xẻ thành 1.000 nền đất để bán thực chất thuộc quyền sở hữu của 4 cá nhân.

Ông Nguyễn Đức Hưng sử dụng các thửa đất 51, 345, 344, 233, 378, 377, 232, 46, 50, 399, 45, tờ bản đồ số 8, tổng diện tích 106.034m2 (200m2 đất ở, 105.834m2 đất trồng cây lâu năm). 

Ngày 18/9/2020, ông Nguyễn Đức Hưng nộp hồ sơ đề nghị tách thửa 51, 345, 344, 233, 378, 377, 232, 46, 50, 399, 45 thành 11 thửa và đã được Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp đổi.

Đến ngày 29/10/2020, chuyển nhượng QSDĐ cho 6 người khác.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh sử dụng thửa đất số 16, 26, 4 có diện tích 54.657m2 đất trồng cây lâu năm. 

Ngày 9/12/2020, bà Nguyễn Thị Kim Anh nộp hồ sơ đề nghị tách các thửa đất số 16, 26, 4 thành 7 thửa đất và đã được Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp đổi.

Ai là chủ nhân thật sự của quả đồi 36ha bị xẻ thành 1.000 nền đất ở Lâm Đồng? - 3

Dù cách UBND TP Bảo Lộc không xa và được giao dịch rầm rộ nhưng chỉ đến khi báo chí phản ánh, TP mới hay biết sự tồn tại của bất động sản này.

Bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh sử dụng thửa đất 107, 80, 81, 48, 78, 79 có diện tích 54.657m2 đất trồng cây lâu năm.

Ngày 18/9/2020, bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh nộp hồ sơ đề nghị tách thửa 107, 80, 81, 48, 78, 79 thành thửa 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471 và đã được Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp đổi. 

Ngày 2/11/2020, bà Linh chuyển nhượng thửa đất số 468 cho người khác.

Ngày 16/12/2020, thửa đất số 469 chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 1.867m2, thửa đất số 465 chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 911m2, thửa đất số 466 chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 503m2, thửa đất số 471 chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 1.175m2. 

Ngày 25/1/2021, thửa đất số 471 tách thành 11 thửa.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh cũng là chủ các thửa đất số 43, 32, 97, 31, 110, 109, 96, 24, diện tích 34.756m2 đất trồng cây lâu năm. 

Ngày 9/12/2020, bà Nguyễn Thụy Ngọc Linh nộp hồ sơ đề nghị nhập và tách thửa 43, 32, 97, 31, 110, 109, 96, 24 thành 5 thửa đất và đã được Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp đổi.

Ngày 3/12/2020, thửa đất số 126 được chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 4.374m2, thửa đất số 125 được chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 3.620m2, thửa đất số 128 được chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 2.355m2, thửa đất số 127 được chuyển mục đích sang đất ở với diện tích 2.327m2. Thửa đất số 127 tách thành 11 thửa.

Theo VtcNews

Từ khóa: