Sự kiện hot
2 tuần trước

Bac A Bank dự kiến tăng mức vốn điều lệ lên hơn 7,5 tỷ đồng

Ngân hàng Bắc Á sẽ tăng vốn điều lệ lên mức hơn 7,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX:BAB) sẽ tăng vốn điều lệ từ 7,085 tỷ đồng lên mức hơn 7,531 tỷ đồng sau khi hoàn phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Bac A Bank thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1,000:63, người sở hữu 1,000 cp được nhận 63 cp mới). Theo đó, tổng số cổ phiếu đã phát hành là hơn 44.6 triêu cp.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu từ tháng 9-10/2021, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Vốn điều lệ của BacABank sẽ tăng từ 7,085 tỷ đồng lên 7,531 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành này.

Vốn điều lệ của BacABank sẽ tăng từ 7,085 tỷ đồng lên 7,531 tỷ đồng sau khi hoàn phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Trước đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 435 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 347 tỷ đồng, tăng 23,2% và thực hiện được 50% kế hoạch năm.

 Trong hai quý đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của Bac A Bank đạt 1.095 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6%. Trong đó, nguồn thu chính vẫn đến từ thu nhập lãi thuần với 1.029 tỷ đồng tăng 8,1%.

Mặt khác, các mảng hoạt động khác của Bac A Bank lại không gặp mấy khả quan. Cụ thể, lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác đã giảm gần 45% xuống 11,1 tỷ đồng; hay mảng kinh doanh ngoại hối vẫn lỗ 10,8 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ của Bac A Bank đã tăng 20,2% lên 603 tỷ đồng, chủ yếu do ngân hàng nâng các khoản chi cho nhân viên (tăng 29%). Sau khi trừ đi, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 4,5% xuống 492 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc cắt giảm chi phí dự phòng (giảm 65%) giúp ngân hàng vẫn đạt tăng trưởng dương lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Bac A Bank là 111.283 tỷ đồng, giảm 5% so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng là 78.147 tỷ đồng, giảm 1,6%; chứng khoán đầu tư giảm 12,2% xuống còn 11.608 tỷ đồng.

Dư nợ xấu tăng tăng nhẹ 2,1% lên 641 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu nội bảng từ mức 0,79% cuối năm ngoái lên 0,82% cuối quý II/2021.

Về nguồn vốn, số dư tiền gửi khách hàng sau 6 tháng tăng 5,2% lên 90.922 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đã tăng gấp 2,3 lần lên mức 3.272 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn tăng 3% lên 87.589 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2021, tổng nợ xấu Ngân hàng tăng nhẹ 2,1% so với đầu năm, lên mức hơn 641 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 79%, dù chỉ chiếm hơn 41 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhiều vẫn là nợ có khả năng mất vốn với hơn 310 tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 0.79% lên 0.82%.

My Oanh

Theo KTDU

Từ khóa: