Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thuduc House tăng 24% lợi nhuận sau soát xét

Sự chênh lệch giữa báo cáo sau soát xét và tự lập do công ty đã loại trừ khoản lỗ từ việc chuyển nhượng một phần cổ phiếu của công ty con.

Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần ở mức 430,2 tỉ đồng, giảm 2% so với báo cáo tự lập và giảm 57% so với cùng giai đoạn năm trước. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp ở mức 332,3 tỉ đồng, tăng 5% so với báo cáo tự lập và giảm 65% so với cùng giai đoạn năm trước.

Thuduc House cho biết có sự chênh lệch giữa báo cáo sau soát xét và tự lập do loại trừ khoản lỗ từ việc chuyển nhượng một phần cổ phiếu của công ty con.

Điều này khiến biên lợi nhuận gộp sau soát xét của Thuduc House giảm xuốngmức 22,7%, thấp hơn 5% so với báo cáo tự lập. Còn lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 98 tỉ đồng, giảm 20%.

Ngoài ra, Thuduc House ghi nhận khoản lãi thanh lý từ các khoản đầu tư hơn 292 tỷ đồng, tăng 42% so với trước soát xét và gấp 5,8 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 47% nhờ khoản chi phí tài chính khác giảm từ 35,5 tỷ còn 334 triệu đồng.

Với hoạt động tài chính, doanh nghiệp ghi nhận 303,9 tỉ đồng doanh thu, tăng 39% so với báo cáo tự lập. Còn chi phí tài chính của doanh nghiệp ở mức 36,5 tỉ đồng, giảm 46% do khoản chi phí tài chính khác giảm từ 35,5 tỉ đồng xuống 334 triệu đồng.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Thuduc House tăng 19% so với báo cáo tự lập lên 218 tỷ đồng. Nguyên nhân được giải trình do loại trừ khoản lỗ từ việc chuyển nhượng một phần cổ phiếu của công ty con.

Tính đến 30/6, tổng tài sản giảm 22% so với đầu năm về 4.358 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm 55% so với cùng kỳ, ở mức 567 tỷ đồng. Các dự án bất động sản dở dang đang triển khai được liệt kê như khu đô thị Dịch vụ Thương mại Long Hội, Long An; dự án Golden Hill, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu; trung tâm thương mại Phước Long, TP HCM… 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: