Sự kiện hot
2 tháng trước

Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 3 khu dân cư

3 khu dân cư được phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch, gồm: Khu dân cư (KDC) trung tâm xã Quang Tiến, KDC trung tâm xã Quế Nham, huyện Tân Yên và KDC cụm xã Chu Điện - Bảo Đài, huyện Lục Nam (tỷ lệ: 1/500).

Bắc Giang duyệt quy hoạch loạt khu dân cư, đô thị
Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC trung tâm xã Quang Tiến, gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết thêm 2 tháng (60 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ).

Các nội dung khác của nhiệm vụ giữ nguyên theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Tân Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC trung tâm xã Quang Tiến (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC trung tâm xã Quang Tiến (tỷ lệ 1/500).

Đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC trung tâm xã Quế Nham, gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết thêm 2 tháng (60 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ). Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng KDC Trung tâm xã Quế Nham (tỷ lệ 1/500).

Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC cụm xã Chu Điện - Bảo Đài, gia hạn thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết thêm 30 ngày kể từ ngày nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND huyện Lục Nam và Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: