Sự kiện hot
2 tháng trước

Bảo Minh (BMI): Tăng trưởng ổn định nhưng thiếu sự đột phá

Theo CSI, Bảo Minh luôn giữ thị phần lớn trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với kết quả kinh doanh khả quan so với các doanh nghiệp có thị phần lớn khác tính đến quý 3/2022.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo phân tích mới được cập nhật đối với Tổng CTCP Bảo Minh (BMI - HSX), Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho biết, doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo Minh 9 tháng đầu năm 2022 đạt 3,961.87 tỷ VND, ước chiếm 7.96% thị phần.

Doanh thu phí bảo hiểm thuần quý 3/2022 đạt 1,113.3 tỷ VND, tăng trưởng 40.7% so với cùng kỳ một phần do nền thấp, một phần do nỗ lực mở rộng kinh doanh của BMI khi ghi nhận quý thứ 3 có doanh thu trên 1,000 tỷ VND. LNST quý 3/2022 tăng trưởng mạnh 60.48% so với cùng kỳ chủ yếu do khoản cổ tức không chịu thuế TNDN từ Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp trong kỳ.

Báo cáo phân tích của CSI cũng cho biết, BMI có sự cải thiện qua từng năm với cách quản lý chi phí giúp hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tăng đều từ 2020 đến nay. Tỷ lệ kết hợp của doanh nghiệp tính đến Q3/2022 TTM đạt 96.78%, điều chỉnh giảm so với các năm trước đó. Chỉ số ROE và ROA của doanh nghiệp tăng dần đều qua các năm, tính đến Q3/2022 lần lượt đạt 12.17% và 3.91%, đều nằm trong top 3 các doanh nghiệp trong ngành.

Cũng theo CSI, BMI có sức khỏe tài chính ổn định với tỷ lệ nợ phí trên tổng phí bảo hiểm gốc và tổng phí bảo hiểm trên vốn chủ sở hữu thấp. Tỷ lệ nợ phí trên tổng phí bảo hiểm gốc duy trì nhiều năm ở mức 0.05-0.06 cho thấy chất lượng khai thác khách hàng của doanh nghiệp tốt, không bị xảy ra tình trạng chiếm dụng phí.

Tổng phí bảo hiểm trên vốn chủ sở hữu tăng dần qua các năm cho thấy năng lực đẩy mạnh doanh thu của BMI, tuy nhiên vẫn nhỏ hơn nhiều so với mức cho phép tối đa 5 lần, vốn hiện tại của doanh nghiệp vẫn đáp ứng tổng các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

Rủi ro được CSI đưa ra: Nhiều công ty bảo hiểm công nghệ ra đời buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi số hoặc hợp tác với các công ty này, khiến tỷ lệ kết hợp cao hơn khi phát sinh thêm chi phí. Nền kinh tế mở cửa hoàn toàn khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh, tỷ lệ chi trả bồi thường đối với bảo hiểm xe cộ, hàng hóa vận chuyển sẽ cao hơn.

CSI sử dụng phương pháp P/E để tính giá trị hợp lý của cổ phiếu, theo đó P/E forward ước đạt 9.9, EPS forward đạt 2,434 VND, giá trị hợp lý 24,100 VND, upside 28.53%. CSI giữ quan điểm MUA với thời gian nắm giữ 1 năm.

Như Nguyệt

Theo KTĐU

Từ khóa: