Sự kiện hot
4 tháng trước

Becamex IJC báo lãi giảm 40% trong quý I/2022, nợ phải trả chiếm 47% nguồn vốn

Cuối kỳ kế toán, tài sản của Becamex IJC đạt 6.737 tỷ đồng. Phần lớn tài sản là hàng tồn kho, chiếm tỷ trọng 57% trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Đây là chi phí các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thự và chung cư… đang trong quá trình xây dựng, phần lớn đang phản ánh chi phí chuyển quyền sử dụng đất.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC – mã IJC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 ghi nhận doanh thu đạt 528 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 174 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và 40% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng là 275 tỷ đồng, giảm 72% do đó lợi nhuận gộp chỉ đạt 253 tỷ đồng, giảm 40%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp lại tăng từ 29% lên 48%.

Doanh nghiệp đã cố gắng tiết giảm chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong kỳ. Hai loại chi phí này giảm tương ứng 38% và 20% xuống còn 18 tỷ đồng và 10 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không nhiều. EPS cơ bản giảm hơn 40%, còn 763 đồng kỳ này.

Cuối kỳ kế toán, tài sản của Becamex IJC đạt 6.737 tỷ đồng. Phần lớn tài sản là hàng tồn kho, chiếm tỷ trọng 57% trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Đây là chi phí các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thự và chung cư… đang trong quá trình xây dựng, phần lớn đang phản ánh chi phí chuyển quyền sử dụng đất.

Nguồn vốn bao gồm 3.219 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 47,7%. Vay ngắn hạn cuối kỳ là 566 tỷ đồng gồm khoản vay từ ngân hàng BIDV chi nhành Bình Dương, vay dài hạn và trái phiếu dài hạn đến hạn trả. Vay dài hạn cuối kỳ là 602 tỷ đồng gồm vay từ hai ngân hàng Bản Việt, ngân hàng Hàng Hải, còn lại là vay từ trái phiếu. Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/3/2022 là 3.517 tỷ đồng, lãi lũy kế là 852 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công bố mới đây, Becamex IJC dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu thuần đạt 2.829 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 685 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với kết quả thực hiện năm 2021. Trong đó, mảng bất động sản dự kiến đóng góp 2.195 tỷ đồng doanh thu và 530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong năm nay, Becamex IJC sẽ triển khai đưa vào kinh doanh Dự án IJC Aroma, quy mô 2 khối nhà C, D cao 24 tầng và 1 khối E dịch vụ cao 4 tầng với số lượng căn hộ xây dựng 384 căn; Dự án nhà ở Sunflower II tại Thành phố Mới Bình Dương, quy mô 112.037 m2 gồm 11 khối nhà chung cư 15 -18 tầng và 104 căn biệt thự; Thực hiện hợp tác xây dựng nhà ở xã hội Việt Sing K4-K5-K6, với quy mô 3 khối nhà L cao 22 tầng, tổng số lượng căn hộ dự kiến là 1.225 căn.

Cũng tại Đại hội, HĐQT Becamex IJC sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 108,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:50, với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Ngoài ra, HĐQT Becamex IJC sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành 34,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, theo tỷ lệ 100:16. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: