Sự kiện hot
2 năm trước

Bia Sài Gòn - Miền Trung dự chi hơn 74 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

Với gần 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 74,5 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 5/11.

Bia Sài Gòn Miền Trung (HoSE: SMB) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng với mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 25/10.

Với gần 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 74,5 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 5/11.

Trong quý 2/201, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 323,1 tỷ đồng giảm nhẹ 2,8% so với quý 2 năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn cũng được điều chỉnh giảm mạnh hơn, đến  7,2% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt xấp xỉ 94 tỷ đồng, tăng so với con số 85,6 tỷ đồng đạt được cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 29%.

Trong kỳ chi phí bán hàng tăng lên mức gần 17 tỷ đồng trong khi chi phí QLDN lại điều chỉnh giảm 17,6%. Công ty ghi nhận tổng LNTT đạt 61,7 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SMB đạt 595,7 tỷ đồng, nhích thêm gần 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Những cố gắng trong công tác sản xuất kinh doanh cùng với đó là cắt giảm tối đa chi phí đã giúp SMB ghi nhận mức lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt gần 77,7 tỷ đồng, tăng trưởng 29,5% so với thực hiện trong nửa đầu năm 2020.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: