Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bình Định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị Phú Hiệp, huyện Tây Sơn

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Hiệp, huyện Tây Sơn.

Bất động sản Quy Nhơn kỳ vọng bứt phá nhờ quy hoạch vùng
Tỉnh Bình Định (nguồn internet)

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch khu đất lập quy hoạch thuộc xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, có giới cận như sau: Phía Bắc giáp đất ruộng lúa và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong; phía Đông giáp tuyến đường bêtông và khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp đất ruộng lúa và khu dân cư hiện trạng: Quy mô diện tích lập quy hoạch: khoảng 78ha.

Mục tiêu của dự án là quy hoạch xây dựng khu ở mới, kết nối đồng bộ về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực xung quanh, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định.

Nội dung nhiệm vụ quy hoạch bao gồm: Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng tại khu vực, các giá trị cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, phân tích các điều kiện tự nhiên tại khu vực bao gồm phần trên mặt đất.

Rà soát các dự án liên quan đã đầu tư tại khu vực đánh giá khả năng kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có liên quan; xác định các vấn đề, nội dung cần giải quyết tại khu vực lập quy hoạch.

Xác định quy mô dân số, tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch: Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, xác định chức năng, xác định chỉ tiêu sử dụng đất của các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.

Tổ chức xây dựng khu dân cư quy hoạch mới dọc tuyến đường ngang; khuyến khích sử dụng đa chức năng, chú trọng việc tổ chức không gian để tạo thuận lợi cho giao lưu công cộng và phát triển dịch vụ, làm tăng giá trị quỹ đất ở kết hợp dịch vụ. Tổ chức các tuyến đường cơ giới chạy dọc đường ngang, đi kèm là hệ thống bãi đỗ xe để người dân có thể tiếp cận với không gian mở công cộng thuận lợi: Xác định các yêu cầu về mật độ xây dựng, chiều cao các công trình; các giải pháp về thiết kế không gian, kiến trúc, cảnh quan, các yêu cầu về kiến trúc công trình...

UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thực hiện dự án hoàn thành đồ án quy hoạch trong thời hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch, thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: