Sự kiện hot
3 tháng trước

BVSC: Thị trường trái phiếu trong tuần đến ngày 16/7

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 40.335 tỷ đồng, tăng 17,92% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.304 tỷ đồng (tăng 20,58%).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thị trường TPCP sơ cấp

Theo bản tin thị trường trái phiếu của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần từ 12/7 đến 16/7/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 4.500 tỷ, 2.000 và 500 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Kết quả: Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm bằng 3,3 giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 70% tại mức lãi suất 1,32% - giảm 0,04% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn bằng 10 năm bằng 3,6 giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 2,15% - giảm 0,02% so với lần trúng thầu gần nhất.

Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 3,6 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 2,43% - giảm 0,01% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 20 năm bằng 2,28 lần giá trị gọi thầu và tỷ lệ trúng thầu đạt 28% tại mức lãi suất 2,91% - không thay đổi so với lần trúng thầu gần nhất.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Trong tuần tới, dự kiến KBNN sẽ gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại 4 kỳ hạn: 5, 10, 15 và 30 năm.

Tỷ lệ trúng thầu so với gọi thầu TPCP tiếp tục được duy trì ở mức cao, trên 90%, với tổng khối lượng trúng thầu đạt 7.340 tỷ đồng, cao hơn xấp xỉ 13% so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Như vậy, luỹ kế từ đầu năm tới nay, KBNN đã phát hành tổng cộng trên 155 nghìn tỷ đồng TPCP, hoàn thành 44% kế hoạch phát hành của cả năm 2021.

Cũng trong tuần vừa qua, KBNN đã thông báo kế hoạch phát hành TPCP trong Q3/2021, với tổng mức phát hành dự kiến là 120 nghìn tỷ đồng, cao hơn so với lượng phát hành thực tế của Q2/2021 nhưng vẫn thấp hơn so với mức phát hành thực tế trong Q3/2020 (trên 140 nghìn tỷ). Lượng phát hành tiếp tục tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn 10 năm và 15 năm, chiếm 75% tổng lượng phát hành dự kiến.

Theo quan sát của BVSC, trong các năm 2018-2020, lượng TPCP phát hành thường tăng rất mạnh trong quý 3 so với quý 2 (75% năm 2018, 47% năm 2019, 150% năm 2020).

Mặc khác, dư địa để phát hành thêm TPCP trong thời gian tới vẫn còn tương đối lớn (so với kế hoạch phát hành 350 nghìn tỷ). Do đó, BVSC cho rằng trong thời gian tới, KBNN ẽ tiếp tục thúc đẩy phát hành TPCP với mục tiêu hoàn thành kế hoạch của năm và hỗ trợ việc giải ngân cho các dự án đầu tư công.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Thị trường TPCP thứ cấp

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 40.335 tỷ đồng, tăng 17,92% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.304 tỷ đồng (tăng 20,58%).

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Khối ngoại mua ròng 67 tỷ đồng trong tuần qua. Trong đó, 946 tỷ được mua vào và 879 tỷ đồng bị bán ra. Luỹ kế từ đầu năm tới nay, khối ngoại mua ròng tổng cộng 10.751 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Lợi suất trên thị trường thứ cấp trong tuần qua tiếp tục có diễn biến giảm ở các loại kỳ hạn - 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm, lần lượt ở mức 0,03%; 0,01%; 0,01% và 0,02% về mức 1,05%; 1,33%; 2,16% và 2,44%/năm. Ngược lại, lợi uất kỳ hạn 20 năm tăng 0,04% lên 2,99%/năm.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Trong tuần qua, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc có chung diễn biến giảm, với mức giảm lần lượt là 0,04%; 0,18% và 0,05%. Ngược lại, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Philippines và Malaysia tăng lần lượt 0,01% và 0,11%.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Thanh Tú

Theo KTDU

Từ khóa: