Sự kiện hot
6 tháng trước

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ cải thiện kết quả kinh doanh hơn trong quý 4

Theo kết quả khảo sát của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV năm 2022 vừa được NHNN công bố, các TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động-cho vay tiếp tục xu hướng tăng trong quý IV/2022 và cả năm 2022.

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Theo đó, có 59-61% TCTD kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,37 điểm phần trăm trong quý IV/2022 và 66-69% TCTD kỳ vọng lãi suất tăng bình quân 0,56-0,57 điểm phần trăm trong năm 2022. Ngoài ra, cũng có 8-10% TCTD kỳ vọng lãi suất giảm.

Trên cơ sở đó, các TCTD dự báo cả lãi suất biên và phí dịch vụ đều có xu hướng tăng nhẹ trong quý IV/2022 và cả năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, kết quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý III/2022 chưa được như kỳ vọng. Tuy vậy, có đến 70,4-75,9% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý tới và cả năm 2022.

Dự báo cho thời gian tới, 70,4-75,9% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý tới và cả năm 2022. Về lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, 88,3% TCTD dự kiến tăng trưởng dương so với năm 2021. Bên cạnh đó, vẫn có 6,8% số được khảo sát dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 và 4,9% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Tại kỳ điều tra này 31,6% TCTD cho biết đã điều chỉnh "tăng nhẹ" lãi suất biên trong khi tiếp tục "giữ ổn định" phí dịch vụ trong Quý III/2022. Trong quý IV/2022, các TCTD dự báo cả lãi suất biên và phí dịch vụ đều có xu hướng tăng nhẹ trong quý IV/2022 và cả năm 2022.

Về lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, 88,3% TCTD dự kiến tăng trưởng dương so với năm 2021. Bên cạnh đó, vẫn có 6,8% số được khảo sát dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 và 4,9% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Về tăng trưởng tín dụng và huy động vốn, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tín dụng năm nay tăng 14,9% và huy động vốn tăng 10,2%.

Thanh khoản hệ thống quý III/2022 nhận định tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt nhưng mức độ cải thiện chậm dần trong quý IV/2022. Dự báo cả năm 2022, các TCTD tiếp tục kỳ vọng tình hình thanh khoản cải thiện so với năm 2021. Việc xử lý nợ xấu cũng được các TCTD kỳ vọng khả quan trong các tháng cuối năm 2022.

Theo đánh giá của các TCTD, nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong quý III/2022 tiếp tục đà phục hồi bền vững kể từ quý IV/2021 với mức cải thiện của quý sau cao hơn quý trước, trong đó nhu cầu vay vốn được nhận định cải thiện mạnh nhất.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: