Sự kiện hot
3 năm trước

Gần 60% tổ chức tín dụng cho rằng kết quả kinh doanh quý IV sẽ không tăng hoặc suy giảm so với quý III

41,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV không đổi và 17,8% TCTD lo ngại kết quả suy giảm. Tỷ lệ TCTD nhận định rủi ro tổng thể của khách hàng hiện tại ở "mức cao và khá cao" tiếp tục tăng từ 32,1% lên 46,5%.

Chưa đến một nửa các tổ chức tín dụng cho rằng kết quả kinh doanh quý IV/2021 sẽ tăng trưởng so với quý III - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Vietcombank).

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV/2021 của Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, có 40,6% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2021 sẽ tăng trưởng so với quý III.

Trong khi đó, 41,6% TCTD kỳ vọng không đổi và 17,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

Song, xét tổng thể cả năm 2021, 83,7% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và 13,3% ngại lợi nhuận giảm (cao hơn so với tỷ lệ 9,7% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2021).

Theo nhận định của các TCTD, trong quý III, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tổng thể của khách hàng ở mức thấp và giảm so với quý trước. Trong đó, nhu cầu gửi tiền giảm mạnh. 

Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong quý IV/2021 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đánh giá chung cả năm, các TCTD đã thu hẹp kỳ vọng về sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng tăng cao hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Bên cạnh đó, khác với kết quả điều tra tháng 6/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý III được các TCTD nhận định có chiều hướng tăng nhẹ so với quý II.

Dù vậy, các TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ "giảm nhẹ" trong quý cuối năm và trở về mức ổn định tính đến cuối năm 2021 sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, nền kinh tế dần phục hồi.

Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến mọi mặt của nền kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo nhận định của các TCTD, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục chiều hướng tăng rõ rệt.

Theo đó, có 50,5% TCTD nhận định mặt bằng rủi ro tăng trong quý III, 33,7% TCTD dự báo tăng trong quý IV và 50,5% TCTD dự báo "tăng" trong cả năm 2021, cao hơn nhiều so với tỷ lệ các TCTD nhận định ở kỳ điều tra trước (tương ứng 27,2%, 23,3% và 39,8%).

Tỷ lệ TCTD nhận định rủi ro tổng thể của khách hàng hiện tại ở "mức cao và khá cao" tiếp tục tăng từ mức 32,1% tại kỳ điều tra trước lên 46,5% ở kỳ điều tra này, ghi nhận mức cao nhất kể từ 2014.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 4,6% trong quý IV và tăng 10,4% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 11,9% tại kỳ điều tra trước. Dự báo năm 2022, huy động vốn của toàn hệ thống TCTD tăng trưởng 12,6%, thấp hơn mức tăng trưởng dự báo 13,7% tại kỳ điều tra trước.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng được dự báo tăng 4% trong quý IV và tăng 12,3% trong năm 2021, tiếp tục giảm so với mức kỳ vọng 13,1% tại kỳ điều tra trước.

Lê Huy

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: