Sự kiện hot
11 tháng trước

Camimex chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu giá 11.700 đồng/cp

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 30,4 triệu cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được là 351 tỷ đồng dùng để đầu tư tài sản cố định và vốn lưu động cho dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

HĐQT Camimex Group (HoSE: CMX) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán dự kiến 11.700 đồng/cp.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 30,4 triệu cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được là 351 tỷ đồng dùng để đầu tư tài sản cố định và vốn lưu động cho dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Cổ phiếu CMX chốt phiên 13/8 ở giá 13.150 đồng/cp, cao hơn mức giá chào bán cho nhà đầu tư riêng lẻ 12,4%. Doanh nghiệp lý giải căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, các cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán nhưng không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày liên tiếp trước ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ. Theo đó, giá bình quân 10 phiên từ 30/7 đến 12/8 là 12.955 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II, doanh thu thuần của CMX đạt 718,1 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 74% lên 653 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng, tăng 27%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 35%; chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 18%. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 88% lên 22,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49% lên 13,2 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 8%.

Kết thúc quý II/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty mẹ giảm 7% xuống còn 16,6 tỷ đồng. Camimex cho biết, nguyên nhân là do lãi gộp tăng, hiệu quả hoạt động tài chính tăng, song loạt chi phí thay đổi làm giảm lợi nhuận Công ty mẹ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 932,6 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 37,7 tỷ đồng, tăng 21%. Sau khi trừ thuế, Công ty ghi lãi 32,4 tỷ đồng, tăng 16%.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 1.593 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn tăng 62% lên hơn 487 tỷ đồng; hàng tồn kho còn 518 tỷ đồng, giảm 14%. Nợ phải trả cũng tăng 8% lên 1.003 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: