Sự kiện hot
3 năm trước

Cập nhật cổ phiếu GEX: Thêm khoản lãi bất thường từ thoái vốn hỗ trợ lợi nhuận quý III

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GEX) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2020 với doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoài đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ công ty con trong mảng cáp điện là CAV ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cũng như mảng phân phối & khác (+680%).

Cập nhật cổ phiếu GEX: Thêm khoản lãi bất thường từ thoái vốn hỗ trợ lợi nhuận quý III - Ảnh 1

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế (LNST) báo cáo đi ngang ở mức 183 tỷ đồng khi diễn biến kinh doanh kém tích cực của CAV và mức tăng trong chi phí lãi vay được bù đắp bởi mức tăng trong thu nhập tài chính khi GEX ghi nhận khoản lãi tài chính từ việc thoái vốn khỏi CT TNHH SCI Nghệ An – công ty liên kết mà GEX nắm giữ 49% cổ phần, sở hữu nhà máy thủy điện Canan 1 & 2 (tổng công suất 23 MW).

Trong 9 tháng năm 2020, doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ đạt 12,1 nghìn tỷ đồng trong khi LNST báo cáo tăng 12% đạt 538 tỷ đồng.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng tăng trưởng LNST báo cáo ổn định trong 9 tháng năm 2020 đến từ khoản lãi bất thường trị giá 348 tỷ đồng từ thoái vốn khỏi CT TNHH Gelex Logistics và CT TNHH SCI Nghệ An – cùng với đóng góp lợi nhuận bổ sung từ VGC (GEX thâu tóm 25% cổ phần tại VGC vào quý II/2019). Các yếu tố này bù đắp cho diễn biến kém kinh doanh tích cực của các công ty thiết bị điện của GEX do dịch COVID-19 – cũng như KQKD thấp của công ty năng lượng (Thủy điện Phú Thạnh Mỹ - 49 MW ghi nhận lỗ).

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo 9 tháng năm 2020 của GEX lần lượt hoàn thành 84% và 79% dự báo cả năm của VCSC.

Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi (không bao gồm lãi & lỗ bất thường) chỉ hoàn thành 54% dự báo cả năm của VCSC. Nhìn chung, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm dự báo LNST cốt lõi do KQKD thấp hơn dự kiến của CAV, có thể có tác động mạnh hơn tiềm năng tăng trưởng của công ty liên kết VGC (chủ đầu tư, phát triển khu công nghiệp), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: Báo cáo VCSC

Nguồn: Báo cáo VCSC

Nguồn: Báo cáo VCSC

Nguồn: Báo cáo VCSC

CAV công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+21% YoY), đến từ đóng góp lớn hơn của mảng phân phối & khác. Trong khi đó, LNST giảm còn 91 tỷ đồng (-40% YoY) khi biên lợi nhuận gộp mảng sản xuất cáp điện chịu tác động tiêu cực từ mức tăng mạnh của giá đồng. Trong 9 tháng năm 2020, doanh thu tăng 13% YoY đạt 7,4 nghìn tỷ đồng trong khi LNST giảm 27% YoY còn 286 tỷ đồng. Chênh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ đóng góp thấp hơn của mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất cáp điện (do nhu cầu cáp điện giảm) và chi phí lãi vay cao hơn.

VGC (khoảng 20% lợi nhuận của GEX) ghi nhận KQKD 6 tháng đầu năm 2020 mạnh mẽ dù dịch COVID-19, tuy nhiên, tổng thu nhập từ công ty liên kết giảm. VCSC lưu ý rằng GEX đã thành công mua 94,6 triệu cổ phiếu của VGC (99,6% trong 95 triệu cổ phiếu trong phiên đấu giá công khai) để tăng tỷ lệ sở hữu tại VGC từ 25% lên 46% trong tháng 10. Công ty liên kết lớn nhất của GEX ghi nhận doanh thu và LNST 9 tháng năm 2020 cao hơn kỳ vọng của VCSC, lần lượt hoàn thành 80% và 85% dự báo tương ứng của VCSC cho cả năm.

Cụ thể, báo cái tài chính quý III/2020 của VGC bao gồm doanh thu đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (-10% YoY), đến từ đóng góp thấp hơn của mảng BĐS (bao gồm cho thuê KCN và bán BĐS). Trong khi đó, LNST tăng 13% YoY đạt 189 tỷ đồng khi biên lợi nhuận gộp mảng BĐS gia tăng, chi phí SG&A giảm và chi phí tài chính thấp hơn có tác động mạnh hơn mức giảm của biên lợi nhuận gộp mảng vật liệu xây dựng (VLXD). Trong 9 tháng năm 2020, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS của VGC lần lượt đạt 7,1 nghìn tỷ đồng (-3% YoY) và 503 tỷ đồng (-4% YoY), khi KQKD thấp của mảng VLXD ảnh hưởng mức tăng của biên lợi nhuận gộp mảng BĐS.

Diễn biến kinh doanh của mảng tiện ích (khoảng 12% lợi nhuận của GEX) duy trì kém tích cực trong 9 tháng năm 2020. Đối với VCW (trong đó GEX sở hữu 60% cổ phần), LNST 9 tháng năm 2020 giảm 31% YoY còn 137 tỷ đồng, do chi phí khấu hao (đến từ thiết bị bơm mới bắt đầu hoạt động vào năm 2019) và chi phí tài chính cao hơn. LNST 9 tháng năm 2020 hoàn thành 68% dự báo năm 2020 của VCSC chủ yếu do chi phí lãi vay cao hơn dự kiến. Ngoài ra, mảng tiện ích ghi nhận lỗ trong quý III tại nhà máy thủy điện Phú Thạnh Mỹ, nhưng theo VCSC cho rằng nhà máy này sẽ phục hồi trong năm sau nhờ lượng mưa lớn hiện tại.

GEX đang chờ phê duyệt của HĐQT để bán cổ phiếu quỹ cho kế hoạch Quyền sở hữu cổ phần của nhân viên (ESOP). Hiện tại, GEX sở hữu 18 triệu cổ phiếu quỹ. GEX đang đề xuất bán 12 triệu cổ phiếu (2,6% lượng cổ phiếu lưu hành) cho nhân viên với mức giá 12.000 đồng/CP. Đáng chú ý, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế giao dịch trong 3 năm.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: