Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Chính sách hỗ trợ nhà ở dành cho công nhân

Liên quan đến vấn đề nhà ở cho công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất, trước mắt, trong khi chưa sửa đổi các luật, Chính phủ giao Tổng Liên đoàn và các bộ liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ đề xuất với Quốc hội ban hành nghị quyết về chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Xây 1 triệu nhà ở giá thấp cho công nhân: Cần “cây đũa thần” hoá giải thủ  tục - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ xem xét, lồng ghép phần xây dựng nhà ở tại Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” vào Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở cho công nhân, cho người có thu nhập thấp do Bộ Xây dựng chủ trì, để đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổng Liên đoàn đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nội dung liên quan đến vấn đề nhà ở cho công nhân vào góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Theo đó làm rõ các nội dung như: Bổ sung Tổng Liên đoàn là đối tượng được giao đất xây dựng nhà ở công nhân.

Đề xuất quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để xây dựng nhà ở công nhân thuê trong và ngoài khu công nhiệp, khu chế xuất. Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm xác định rõ diện tích đất để xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng phục vụ đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân, trong đó có nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, để phát triển nhà ở dành cho công nhân tại các khu công nghiệp, pháp luật về nhà ở đã có các chính sách ưu đãi để giảm giá thành nhà ở, tạo điều kiện cho người lao động có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội, cụ thể như: (i) Miễn tiền sử dụng đất; (ii) được dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; (iii) giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; (iv) hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án; (v) cho vay ưu đãi lãi suất thấp; (vi) chi phí mua hoặc thuê nhà ở cho công nhân được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp…

Do công nhân khu công nghiệp thuộc 10 nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo Điều 49 Luật Nhà ở, nên ngoài các dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp thì họ còn là nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị.

Theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội thì Luật Nhà ở sửa đổi dự kiến được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 năm 2023 (Văn bản số 906/TB-TTKQH ngày 21/4/2022 của Tổng thư ký Quốc hội).

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: