Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "chính sách nhà ở"

4 tháng trước

Chính sách hỗ trợ nhà ở dành cho công nhân

Liên quan đến vấn đề nhà ở cho công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất, trước mắt, trong khi chưa sửa đổi các luật, Chính phủ giao Tổng Liên đoàn và các bộ liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ đề xuất với Quốc hội ban hành nghị quyết về chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.