Sự kiện hot
3 năm trước

Chứng khoán Bản Việt phát hành 166,5 triệu cổ phiếu thưởng

Sau đợt phát hành, VCI sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 3.330 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc III.

Chứng khoán Bản Việt phát hành 166,5 triệu cổ phiếu thưởng - Ảnh 1

HĐQT Chứng khoán Bản Việt (HoSE: VCI) thông qua Nghị quyết phát hành cho các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 166,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được nhận 1 cổ phiếu mới). 

Sau đợt phát hành, VCI sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 3.330 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc III.

Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Bên cạnh đó, HĐQT thông qua 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị là 750 tỷ đồng.

Công ty dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 1. Đây là loại trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, tín chấp, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất trái phiếu 8%/năm áp dụng cho 3 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành. Các kỳ tiếp theo lãi suất được xác định bằn lãi suất cơ sở trung hạn kỳ hạn 3 tháng của TPBank công biên độ 0,75%/năm và trong mọi trường hợp không thấp hơn 8%/năm. 

Năm 2021, Chứng khoán Bản Việt đặt kế hoạch doanh thu ở mức 2.050 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.250 tỷ đồng. Cuối quý I, công ty ghi nhận doanh thu tăng 105%, đạt 782,3 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch. Lãi trước thuế là gần 364 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, hoàn thành 29% chỉ tiêu năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: