Sự kiện hot
3 năm trước

Chứng khoán VIX chuẩn bị phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày 7/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn. Thời gian dự kiến lấy ý kiến từ 10/12 đến 22/12/2021

CTCP Chứng khoán VIX (Mã chứng khoán VIX - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu để huy động vốn. Hiện nay công ty vẫn chưa có tài liệu cụ thể cho đợt tăng vốn lần này.

Được biết, ngày 7/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn. Thời gian dự kiến lấy ý kiến từ 10/12 đến 22/12/2021.

Trước đó, từ 20/9 đến 25/10/2021, Công ty vừa chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, kết quả đã phát hành được 126,2 triệu cổ phiếu, chiếm 98,81% tổng lượng cổ phiếu chào bán.

Về tình hình hoạt động kinh doanh tại VIX, trong quý 3/2021 ghi nhận doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận giảm nhẹ.

Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) của VIX quý này đạt gần 255 tỷ đồng, tăng 32,5% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 947 tỷ đồng tăng 127% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ cho vay và phải thu của VIX đạt hơn 45,6 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 108 tỷ, tăng 196,5%.

Doanh thu môi giới đạt 54 tỷ đồng, tăng gần 6 lần cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 137 tỷ, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. 

Mặc dù chi phí hoạt động của VIS tăng gấp 5 lần cùng kỳ quý 3/2020, lên tới 194 tỷ đồng so với 36 tỷ cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng chi phí hoạt động lên tới hơn 505 tỷ, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của VIX trong quý 3 đạt 178,4 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 708 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 148 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 574 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm là 544 tỷ. EPS 9 tháng của VIX đạt 4496 đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, VIX cho vay margin hơn 1.737 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: