Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

CII: Lợi nhuận quý I thấp trong tình hình tỷ lệ đòn bẩy cao

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (MCK: CII) đã công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý I/2021, trong đó doanh thu thuần tăng 104% so với cùng kỳ đạt 964 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) chỉ đạt 4 tỷ đồng giảm 98% so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo VCSC

Nguồn: Báo cáo VCSC

Theo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), tăng trưởng doanh thu của CII trong quý I/2021 chủ yếu nhờ vào doanh thu mảng bất động sản tăng 262% YoY đạt 581 tỷ đồng, được VCSC cho rằng dự án Sơn Tịnh tại tỉnh Quảng Ngãi là yếu tố đóng góp chính trong quý.

Trong khi đó, chi phí tài chính cao 286 tỷ đồng (+14% YoY) đã khiến lợi nhuận của CII giảm trong quý I/2021. Tính đến cuối quý I/2021, tổng dư nợ của CII đạt 17 nghìn tỷ đồng (+10% YoY) và tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu là 2,1 lần.

Ngoài ra, trong quý I/2020, CII ghi nhận 401 tỷ đồng lãi tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phần trong các dự án/công ty con so với không có khoản thoái vốn tài chính nào trong quý I/2021.

Trong báo cáo phân tích của VCSC cho rằng, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS quý I/2021 của CII hoàn thành lần lượt 17% và 1,1% dự báo cả năm của VCSC. Tỷ lệ hoàn thành thấp trong quý I/2021 chủ yếu là do VCSC giả định rằng các dự án BOT lớn của CII (bao gồm các dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mở rộng Xa lộ Hà Nội) sẽ bắt đầu thu phí bắt đầu từ quý II/2021.

Tuy nhiên, dự án BOT đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến bắt đầu thu phí vào quý IV/2021, chậm hơn so với dự báo hiện tại của VCSC. Ngoài ra, kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của CII tương đương 94% dự báo cả năm 2021 của VCSC. Do đó, VCSC cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2021 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Năm 2021, CII đặt kế hoạch doanh thu 6.700 tỷ đồng, gần như đi ngang với năm ngoái; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ (trước lợi thế thương mại) 615 tỷ đồng, tăng 25%. Như vậy, sau quý I, CII mới thực hiện được 14% kế hoạch doanh thu và chưa đạt 1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của CII tăng 408 tỷ đồng so với đầu năm lên 29.955 tỷ đồng, mức tăng chính đến từ hàng tồn kho và các khoản phải thu dài hạn từ các dự án BOT.

Hàng tồn kho chủ yếu của CII đến từ các bất động sản dở dang, ghi nhận 4.456 tỷ đồng.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: