Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cổ phiếu HHV sẽ giao dịch trên Hose vào ngày 20/1, giá tham chiếu 25.660 đồng/cp

Hơn 267,3 triệu cổ phiếu HHV sẽ có ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE vào ngày 20/1. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25.660 đồng/cp. Với biên độ giao động +/- 20%, cổ phiếu sẽ biến động trong vùng 20.530 - 30.790 đồng/cp.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (UPCoM: HHV).

Doanh nghiệp cho biết việc niêm yết trên HoSE nhằm giúp cổ phiếu tăng thanh khoản, tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyển nhượng vốn dễ dàng. Đồng thời, công ty tiếp cận với nhiều nguồn tài chính khác nhau trong nước và quốc tế, chuẩn hóa hoạt động quản trị và tăng tính minh bạch.

Về vấn đề giao dịch, hơn 267,3 triệu cổ phiếu HHV sẽ có ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE vào ngày 20/1. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25.660 đồng/cp. Với biên độ giao động +/- 20%, cổ phiếu sẽ biến động trong vùng 20.530 - 30.790 đồng/cp.

Trong giai đoạn 2021-2025, Đèo Cả dự kiến sẽ huy động vốn thông qua nhiều kênh như chứng khoán, trái phiếu, hợp tác kinh doanh… Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.673 tỷ đồng năm 2021 lên 11.736 tỷ đồng năm 2025.

Riêng năm 2022, Đèo Cả có kế hoạch chào bán 267,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ dự kiến gấp đôi lên 5.348 tỷ đồng. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT quyết định và không thấp hơn mệnh giá.

Tính đến hết quý 3/2021, Đèo Cả đang vay và nợ thuê tài chính dài hạn xấp xỉ 21.000 tỷ đồng. Phần lớn các khoản vay dài hạn là các hợp đồng tín dụng với Vietinbank để triển khai các dự án BOT.

Tuy nhiên, chi phí trả lãi vay của công ty ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh chỉ gần 400 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2021. Tương tự, cả năm ngoái số lãi vay mà Đèo Cả ghi nhận trên báo cáo lãi lỗ là hơn 480 tỷ đồng.

Thực tế, dư nợ vay ngân hàng gần 1 tỷ USD khiến lãi vay của Đèo Cả phải trả hàng năm rất lớn và được ghi nhận chủ yếu vào khoản mục lãi vay chờ phần bổ. Cụ thể, đến cuối quý 3 của công ty ghi nhận chi phí lãi vay chờ phân bổ ngắn hạn là 263 tỷ đồng, và dài hạn là xấp xỉ 2.600 tỷ đồng.

Số lãi vay chờ phân bổ này lớn hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp tại ngày 30/9 là hơn 2.673 tỷ đồng. Nếu phải phân bổ toàn bộ chi phí lãi vay này như các doanh nghiệp thông thường, Đèo Cả sẽ bị giảm gần hết số vốn chủ sở hữu đang có.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: