Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Dabaco góp vốn thành lập công ty nuôi lợn tại Thanh Hóa

Công ty mới sẽ có địa chỉ tại Khu Cống Hang, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) quà thông qua Nghị quyết HĐQT về kế hoạch thành lập Công ty TNHH Dabaco Thanh Hoá.

Theo đó, công ty mới sẽ có địa chỉ tại Khu Cống Hang, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2020. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng trên 654 tỷ đồng. Thời hạn thuê đất 50 năm, khởi công xây dựng vào tháng 9/2021 và hoàn thành đi vào hoạt động tháng 11/2023.

Công suất thiết kế chăn nuôi khoảng 5.600 con lợn nái/năm; cung cấp ra thị trường khoảng 69.500 con lợn giống/năm, 9.800 con lợn hậu bị/năm, 77.400 con lợn thương phẩm/lứa.

Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 521.000 m2, gồm khu chuồng nuôi 2.400 con lợn nái (15.090,5 m2); khu chuồng nuôi 3.200 con lợn nái (19.329,8 m2); khu chuồng lợn thương phẩm (96.731,7 m2); khu phụ trợ (111.644,9 m2); các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và đất dự trữ (273.483,3 m2).

Trong quý 2/2021, DBC ghi nhận doanh thu đạt 2.596,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 214,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 30,2% về còn 18,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 29,8%, tương ứng giảm 199,4 tỷ đồng vè 470,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 43,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 39,4 tỷ đồng về 52,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 26 tỷ đồng lên 100,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DBC tăng 5% so với đầu năm lên 10.604 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 4.499,8 tỷ đồng, chiếm 42,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 4.129,5 tỷ đồng, chiếm 38,9% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: