Sự kiện hot
2 năm trước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam thành công tốt đẹp

Sáng 31/12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc phiên chính thức.

Quang cảnh Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam - Ảnh: Kinh tế & Đô thị.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở Trung ương, 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN).

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN).

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; thảo luận, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

Về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, Hội sẽ tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ảnh toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng nêu bật những thành tựu của đất nước, những điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống các âm mưu, hành động, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các chính sách kinh tế báo chí. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan báo chí xây dựng các mô hình báo chí tự chủ về tài chính, các mô hình kinh tế báo chí. Tích cực bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp và các quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên. Phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi cản trở, đe doạ, xúc phạm, hành hung các nhà báo hội viên hoạt động đúng pháp luật. Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X Hồ Quang Lợi trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Ban Chấp hành khóa X

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X Hồ Quang Lợi trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Ban Chấp hành khóa X - Ảnh: Kinh tế & Đô thị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tích mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra cho Báo chí cách mạng và Hội Nhà báo Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi báo chí phải tiếp tục đổi mới, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội.

 Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh: TTXVN.

Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi người làm báo phải nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khoá X Mai Đức Lộc đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI. Theo đó, từ 63 ứng viên, Đại hội đã bầu 52 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI; 12 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI; 15 nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra của Hội Nhà báo khoá XI.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - nguyên Tổng Giám đốc TTXVN và nhà báo Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Tạ Thành

Theo KTĐU

Từ khóa: