Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đấu giá 12 lô đất tại Hậu Lộc, Thanh Hóa, khởi điểm hơn 3,8 tỷ đồng

12 lô đất ở tại MBQH xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 17/6 tới đây.

Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thành, có địa chỉ tại số nhà 59,  đường Lê Chân, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, điện thoại: 0904.898.068.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 12 lô đất thuộc mặt bằng khu dân cư nông thôn năm 2021 xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc. Các lô đất ở này đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

Các lô đất ở này có diện tích từ 174 m2 đến 315 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 191,4 triệu đồng đến 441 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 38 triệu đồng đến 88 triệu đồng /hồ sơ tham gia đấu giá. 

 12 lô đất tại huyện Hậu Lộc sắp được đấu giá.

Tham khảo hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ (bao gồm cả phiếu trả giá) tại UBND xã Cầu Lộc vào buổi sáng các ngày 3/6, 8/6 và cả ngày 14/6; tại Công ty từ nay đến sáng ngày 14/6.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thành từ ngày 14/6 đến ngày 16/6.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 7h45 ngày 17/6 tại UBND xã Cầu Lộc.

Huy Hoàng
Theo Dòng Vốn Kinh Doanh

Từ khóa: