Sự kiện hot
4 tháng trước

Đầu tư IPA phát hành 1.000 tỷ trái phiếu kỳ hạn 3 năm

Được biết, đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Lãi suất cố định 9,5%/năm, trả định kỳ 12 tháng/lần.

Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 25/2/2025. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động khác của doanh nghiệp. 

Được biết, đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Lãi suất cố định 9,5%/năm, trả định kỳ 12 tháng/lần.

Trong năm qua, IPA phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Cả 3 lô đều đáo hạn năm 2024, lãi suất 9,5-10,5%/năm. Bên đứng ra sắp xếp là Chứng khoán VNDirect – tổ chức có liên quan đến IPA. 

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án như khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Riverine Cần Thơ và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong (Hà Nội).

Luỹ kế cả năm 2021, công ty mẹ đạt 449 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp 47 lần. Nhờ khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 1.353 tỷ đồng giúp doanh nghiệp báo lãi sau thuế 1.025 tỷ đồng, gấp 29 lần so với khoản lãi 35 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy tình hình kinh doanh khởi sắc, song dòng tiền kinh doanh của IPA vẫn âm 209 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lỗ từ hoạt động đầu tư tăng mạnh. Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 2.253 tỷ đồng do Công ty tăng mạnh các khoản chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị, thực hiện đầu tư góp vốn vào đơn vị khác,... Ngược lại, dòng tiền tài chính của doanh nghiệp lại tăng mạnh lên 2.553 tỷ đồng nhờ tăng cường đi vay và thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 của IPA  ghi nhận nhận hơn 5.497  tỷ đồng, tăng thêm 3.615 tỷ đồng so với đầu năm. Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 3,8 lần lên 3.330 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ tài chính dài hạn.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: