Sự kiện hot
5 tháng trước

Đầu tư TNG (TNG) chuẩn bị tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%

Với lượng cổ phiếu niêm yết là 85,9 triệu cổ phiếu, TNG sẽ phải chi 34,36 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt tới. Thời gian thanh toán vào ngày 24/1/2022.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – sàn HNX) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 400 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 14/1/2022.

Với lượng cổ phiếu niêm yết là 85,9 triệu cổ phiếu, TNG sẽ phải chi 34,36 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt tới. Thời gian thanh toán vào ngày 24/1/2022.

Vào ngày 20/12 vừa qua, với hơn 6,36 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung, đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020, đã chính thức được giao dịch trên sàn HNX. Qua đó, nâng tổng số lượng cổ phiếu TNG niêm yết lên xấp xỉ 85,9 triệu cổ phiếu. 

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt xấp xỉ 1.710 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 9% lên hơn 240 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi lên hơn 24 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng hơn 8 tỷ đồng lên mức 46 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm từ 45 tỷ đồng quý 3/2020 xuống còn 27 tỷ đồng trong quý 3/2021 trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 31% lên hơn 86 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, TNG lãi ròng hơn 85 tỷ đồng quý 3/2021, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ định hướng tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB cùng với việc dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, TNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% và 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, TNG đã hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 97% mục tiêu lợi nhuận cho cả năm.

Năm 2021, TNG lên kế hoạch doanh thu 4.798 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 14% so với thực hiện năm 2020.

Mới đây, TNG phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ là 8% theo danh sách cổ đông chốt ngày 1/10. Vốn điều lệ tương ứng tăng từ 795 tỷ đồng lên gần 859 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: