Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Điện Gia Lai (GEG) chia cổ tức năm 2021 tỉ lệ 6% bằng cổ phiếu

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành thêm 18,2 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng từ 3.037,2 tỷ đồng lên 3219,4 tỷ đồng.

CTCP Điện Gia Lai (HoSE:GEG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 6 cổ phiếu mới. Như vậy, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành thêm 18,2 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ sau phát hành sẽ tăng từ 3.037,2 tỷ đồng lên 3219,4 tỷ đồng. 

Trong quý I/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 570 tỷ đồng – tăng 87% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 347 tỷ đồng – cao gấp đôi so với quý 1/2021.

Trong kỳ GEG có 7,6 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng 73% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh từ 79 tỷ đồng lên 146 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng cao so với cùng kỳ.

Nhờ lãi gộp lớn nên sau khi trừ các khoản chi phí GEG lãi sau thuế 174 tỷ đồng tăng 127% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 142 tỷ đồng tương đương EPS đạt 456 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong kỳ doanh thu bán điện tăng 270 tỷ đồng tương ứng tăng 89%, đồng thời giá vốn tăng 96 tỷ đồng do từ quý 4/2021 các nhà máy điện gió đã đi vào vận hành thương mại. Chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ do phát sinh lãi vay từ các dự án điện gió đã đi vào vận hành thương mại.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của GEC đạt 12.600 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm, đến từ sự tăng trưởng 16% của tài sản ngắn hạn. Tổng nợ vay tính đến cuối quý I/2022 ghi nhận 7.113 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời trong chiến lược mở rộng danh mục năng lượng tái tạo của GEC đặc biệt là điện Gió.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: