Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đồng Nai duyệt nhiệm vụ quy hoạch 5 phân khu tại TP Biên Hòa

Thời gian lập hồ sơ là 9 tháng kể từ ngày hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với 5 phân khu theo quy hoạch chung TP Biên Hòa. 

Đồ án quy hoạch chung TP Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm xác định TP Biên Hòa phát triển 4 khu đô thị với 21 phân khu, diện tích tự nhiên 26.354,82 ha.

Chi tiết đối với từng phân khu cụ thể như sau: Phân khu A2 diện tích khoảng 774 ha, bao gồm toàn bộ phường Bình Đa và một phần phường An Bình, dân số dự kiến 58.200 - 68.900 người. Đây là phân khu thuộc khu đô thị trung tâm lịch sử nằm ven sông Cái và sông Đồng Nai ở phía Đông Nam Cù lao Hiệp Hòa. Phân khu A2 là đô thị thành phần trong tổng thể các khu đô thị thuộc khu đô thị trung tâm lịch sử.

Phân khu A3 bao gồm toàn bộ các phường Tân Mai, Tam Hiệp, Tam Hòa và một phần phường Tân Tiến, phường Thống Nhất, diện tích 592 ha, dân số khoảng 97.400 người. Phân khu A3 là phân khu thành phần phía Đông của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về y tế (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải của thành phố)…

Phân khu A5 có diện tích hơn 712 ha, bao gồm toàn bộ các phường Hòa Bình, Quyết Thắng, Thanh Bình và một phần các phường Quang Vinh, Tân Tiến, Thống Nhất, Trung Dũng. Đây là phân khu thành phần khu vực trung tâm của khu đô thị trung tâm lịch sử TP Biên Hòa đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về hành chính - chính trị (khu trung tâm hành chính - chính trị TP Biên Hòa), phát triển nhà ở, không gian, cảnh quan môi trường…

Phân khu A6 diện tích hơn 1.700 ha, bao gồm toàn bộ phường Tân Phong và một phần các phường Trung Dũng, Quang Vinh, quy mô dân số 75.000 - 80.000 người. Đây là phân khu thành phần phía Bắc của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về an ninh - quốc phòng (khu sân bay Biên Hòa), y tế (Bệnh viện Tâm thần Trung ương II)…

Phân khu A9 bao gồm toàn bộ các phường Bửu Hòa, Tân Vạn và một phần phường Hóa An, có diện tích hơn 1.000 ha. Đây là phân khu thành phần thuộc khu vực phía Nam của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển du lịch (khu vực các mỏ đá sau khi khai thác), dịch vụ logistics (kho ngoại quan và dịch vụ logistics Tân Vạn), nhà ở, cảnh quan môi trường…

Nguồn vốn lập các quy hoạch trên từ nguồn vốn ngân sách. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ tổ chức đấu thầu theo quy định. Thời gian lập hồ sơ là 9 tháng kể từ ngày hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: