Sự kiện hot
4 tháng trước

Dự án hạ tầng KCN tại Cần Thơ với số vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng được Chính phủ chấp thuận đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định của Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng chấp thuận cho đầu tư dự án hơn 3.700 tỷ đồng tại Cần Thơ - Báo  điện tử VnMedia - Tin nóng Việt Nam và thế giới

Theo đó, dự án triển khai tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ với quy mô 293,7 ha. 

Dự án trên được thực hiện bởi ba nhà đầu tư: Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp; Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) và CTCP phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.717,9 tỷ đồng (159,9 triệu USD). Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 557,69 tỷ đồng (tương đương 23,99 triệu USD); vốn huy động là 3.160,2 tỷ đồng (tương đương 135,92 triệu USD).

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan có liên quan: hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai và Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai; xác định tổng diện tích đất lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần phải duy trì để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh lương thực trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: