Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Bộ Kế hoạch và Đầu tư"

khoảng 1 tháng trước

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.