Sự kiện hot
6 tháng trước

Đức Long Gia Lai thoát lỗ quý IV, cả năm 2021 báo lãi 14 tỷ đồng

Luỹ kế cả năm 2021, DLG đạt 1.569 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, LNST đạt 14,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ tới 928,6 tỷ đồng.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý IV doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp 74 tỷ đồng, giảm 66%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 24% về 19%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng từ 62 tỷ đồng lên 112 tỷ đồng nhờ phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con. Chi phí tài chính giảm 73% do giảm dư nợ gốc vay và không phát sinh khoản lỗ từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp. Tuy nhiên, các chi phí hoạt động tăng hơn 71 tỷ đồng từ phí vận chuyển, dịch vụ mua ngoài, tăng trích lập nợ phải thu khó đòi…

Doanh nghiệp cho biết, dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 tại Việt Nam diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số ngành nghề tạm ngưng hoạt động, đặc biệt là doanh thu bán sản phẩm linh kiện điện tử của nhà máy tại Trung Quốc và Hàn Quốc trực thuộc Công ty MassNoble tại Hong Kong giảm mạnh. Đồng thời, doanh thu tại 4 trạm thu phí BOT trên tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) giảm do giãn cách xã hội.

Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 10,3 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ gần 372 tỷ cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, Đức Long Gia Lai chấm dứt chuỗi 3 quý liên tiếp có lãi.

Luỹ kế cả năm 2021, DLG đạt 1.569 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, LNST đạt 14,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ tới 928,6 tỷ đồng.

Được biết năm 2021, DLG đặt mục tiêu doanh thu đạt 2000 tỷ đồng và LNST đạt 50 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 2021 DLG đạt được 78% chỉ tiêu doanh thu và 29% chỉ tiêu lợi nhuận. Đáng chú ý nhờ kết quả lãi này mà DLG sẽ có khả năng tiếp tục ở lại sàn niêm yết do trước đó cả năm 2019 và 2020 doanh nghiệp này đã đều báo lỗ.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, Đức Long Gia Lai lỗ lũy kế 851 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ 2.993 tỷ đồng. Doanh nghiệp giảm hơn 630 tỷ đồng nợ vay dài hạn so với đầu năm xuống 1.956 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn cũng giảm hơn 156 tỷ đồng về còn 1.224 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của công ty có thể kể đến BIDV với dư nợ hơn 1.750 tỷ đồng.

Đức Long Gia Lai là tập đoàn đa ngành với 5 lĩnh vực chính gồm bất động sản, cơ sở hạ tầng, năng lượng, sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và nông nghiệp. Hoạt động kinh doanh suy giảm và lỗ liên tiếp hai năm 2019-2020 cùng khối nợ lớn. 

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: