Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

FECON chuyển nhượng vốn tại công ty con

Được biết, tính tới 30/6/2021, FCN đang sở hữu 78,95% vốn điều lệ tại CTCP Nông nghiệp Hữu Cơ Đông Khê và đồng thời sở hữu 83,85% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư FECON.

HĐQT Công ty cổ phần FECON (Mã chứng khoán FCN - sàn HOSE) vừa thông qua Nghị quyết kế hoạch chuyển nhượng vốn tại tại công ty con.

Cụ thể, công ty thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 1,02 triệu cổ phiếu tại CTCP Nông nghiệp Hữu Cơ Đông Khê cho CTCP Đầu tư FECON, giá chuyển nhượng dự kiến là 10,2 tỷ đồng và ủy quyền cho ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung chi tiết.

Được biết, tính tới 30/6/2021, FCN đang sở hữu 78,95% vốn điều lệ tại CTCP Nông nghiệp Hữu Cơ Đông Khê và đồng thời sở hữu 83,85% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư FECON.

Về tình hình kinh doanh tại FECON, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 760,5 tỷ đồng đồng, tương đương với kết quả đạt được cùng kỳ. Công ty báo lãi 35 tỷ đồng trong quý, tăng 65%. Luỹ kế 6 tháng, Fecon ghi nhận 1.340,8 tỷ đồng doanh thu và 50,4 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt hoàn thành 34% và 29% mục tiêu năm.

Mức lợi nhuận quý II và 6 tháng tăng trưởng do nền thấp của 2020 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số đạt được của 2019 và chưa bằng 2017, 2018.

Fecon cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, các dự án điện gió công ty đang triển khai với vai trò tổng thầu xây dựng và hạ tầng, đặc biệt là các dự án có tiến độ thi công tốt như Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình (tổng giá trị trúng thầu 1.180 tỷ đồng), Điện gió Thái Hoà (tổng giá trị 276 tỷ đồng), Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (tổng giá trị 440 tỷ đồng).

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản công ty đạt 7.840 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu kỳ. Tài sản dài hạn tăng lên 2.152,5 tỷ đồng, chủ yếu do tăng tài sản dở dang dài hạn. Trong kỳ, hàng tồn kho của công ty đạt giá trị 1.773,2 tỷ đồng, tăng 72%, trong đó 1.659 tỷ dồng thuộc chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Công ty đang có 5.307,8 tỷ đồng tiền nợ phải trả, tăng 24% so với đầu năm do tăng nợ dài hạn từ 381 tỷ đồng lên 929 tỷ đồng. Nửa đầu năm, dòng tiền kinh doanh của Fecon âm 399,5 tỷ đồng do tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho trong khi các khoản phải trả giảm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: