Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Fecon dự kiến chi 38 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Với hơn 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp dự kiến trả khoảng 38 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 30/12.

Công tỷ Cổ phần Fecon (HoSE: FCN) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 16/11.

Với hơn 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp dự kiến trả khoảng 38 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 30/12. 

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 868,4 tỷ đồng. tăng 4,8%. Tuy nhiên giá vốn tăng 12,4% nên lợi nhuận gộp giảm 33% xuống còn 93,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí và thuế, Fecon lãi sau thuế 20,2 tỷ đồng, giảm 56,8% so với quý III/2021.

Công ty cho biết trong quý III, các chỉ thị của Chính phủ và chính quyền địa phương về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai các dự án dẫn đến phát sinh nhiều chi phí như máy móc, nhân công chờ việc, xét nghiệm, cách ly… Ngoài ra, giá nguyên vật liệu tăng mạnh cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng, xây lắp và cung cấp dịch vụ đem về hơn 2.209 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Song các chi phí đều tăng so với cùng kỳ khiến lợi nhuận sau thuế giảm 14% xuống hơn 71 tỷ đồng; phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 69 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, đơn vị hoàn thành 57% chỉ tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận.

Về kế hoạch năm 2021, đơn vị đặt mục tiêu doanh thu 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 31% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến trả bằng tiền với tỷ lệ không quá 10% vốn điều lệ. Trong năm nay, Fecon lên phương án đầu tư 340 tỷ đồng vào các dự án năng lượng tái tạo và dự án hạ tầng đô thị và khoản đầu tư này được nâng lên 1.220 tỷ đồng vào năm 2022. 

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: