Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 10-14/8: Xả mạnh VHM, nhà đầu tư ngoại bán ròng tới 850 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài có tuần giao dịch không mấy tích cực và là một trong những nhân tố khiến thị trường rung lắc khi bán ròng tới 850 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với tuần trước.

Ảnh ShutterStock

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 41,63 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng 747,11 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó chỉ bán ròng 2,36 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 152,62 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 71,08 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.043,88 đồng (giảm 12,49% về lượng và 3,79% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 112,71 triệu đơn vị, giá trị 2.790,99 đồng (tăng 34,84% về lượng và 22,58% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 10-14/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/8

17.349.040

20.557.830

-3.208.790

403.860

594.980

-191.120

11/8

15.120.310

23.141.420

-8.021.110

471.040

592.440

-121.400

12/8

12.831.840

22.578.680

-9.746.840

371.100

467.620

-96.520

13/8

15.008.770

21.691.870

-6.683.100

481.590

611.880

-130.290

14/8

10.766.380

24.738.880

-13.972.500

316.290

524.070

-207.780

Tổng

71.076.340

112.708.680

-41.632.340

2.043.880

2.790.990

-747.110

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 1 phiên mua ròng duy nhất 11/8 và 4 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 5,15 triệu đơn vị, tăng gấp gần 4 lần so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 57,54 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 6,1 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,76 triệu đơn vị, giá trị 28,08 tỷ đồng (tăng 20,92% về lượng và giảm 13,17% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,9 triệu đơn vị, giá trị 85,62 tỷ đồng (tăng 137,9% về lượng và 226,3% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 10-14/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/8

685.700

1.450.200

-764.500

8.560

10.910

-2.350

11/8

625.650

430.600

195.050

8.070

4.330

3.740

12/8

169.160

706.920

-537.760

1.780

6.780

-5.000

13/8

877.450

2.675.100

-1.797.650

6.530

30.520

-23.990

14/8

398.940

2.640.000

-2.241.060

3.140

33.080

-29.940

Tổng

2.756.900

7.902.820

-5.145.920

28.080

85.620

-57.540

Tương tự, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và mua ròng duy nhất phiên 12/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 767.920 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 45,3 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,5 lần về lượng và tăng 23,47% về giá trị so với tuần đầu tiên của tháng 8.

Trong đó, khối này đã mua vào 758.970 đơn vị, giá trị 28,57 tỷ đồng (giảm 42,54% về lượng và 46,53% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,53 triệu đơn vị, giá trị 73,87 tỷ đồng (tăng 2,49% về lượng và giảm 18,03% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 10-14/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/8

47.000

167.400

-120.400

1.850

10.160

-8.310

11/8

109.930

329.300

-219.370

7.160

18.080

-10.920

12/8

375.070

168.510

206.560

7.920

5.660

2.260

13/8

113.730

518.300

-404.570

5.090

24.420

-19.330

14/8

113.240

343.380

-230.140

6.550

15.550

-9.000

Tổng

758.970

1.526.890

-767.920

28.570

73.870

-45.300

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 47,55 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 849,95 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần đầu tiên của tháng 8 chỉ bán ròng 4,55 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 183,21 tỷ đồng. 

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VNM dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh trong tuần qua với giá trị đạt 51,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 442.360 đơn vị. Tiếp theo là GAS được mua ròng 45,09 tỷ đồng, tương đương khối lượng 626.170 đơn vị.

Đứng ở vị trí tiếp theo là GAS được mua ròng 45,09 tỷ đồng, tương đương khối lượng 626.170 đơn vị và HDB được mua ròng 38,46 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,43 triệu đơn vị.

Trái lại, VHM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 265,94 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 3,36 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, cổ phiếu DXG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, đạt 6,34 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 60,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh VHM, nhà đầu tư ngoại còn bán khá mạnh cổ phiếu bluechip khác như VNM (khối lượng 442.360 cổ phiếu, giá trị 51,12 tỷ đồng), VCB (khối lượng 609.930 cổ phiếu, giá trị 50,33 tỷ đồng), VRE (1,8 triệu cổ phiếu, giá trị 45,57 tỷ đồng), VIC (538.730 cổ phiếu, giá trị 47,5 tỷ đồng), HPG (1,81 triệu cổ phiếu, giá trị 44,12 tỷ đồng)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHE về giá trị đạt 1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 48.100 cổ phiếu.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 22,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,8 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó là SHB bị bán ròng 7,2 tỷ đồng (575.400 cổ phiếu), BCC bị bán ròng 6,8 tỷ đồng (1,03 triệu cổ phiếu), VCG bị bán ròng 6,3 tỷ đồng (216.900 cổ phiếu).

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH về giá trị, đạt 4,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 65.800 cổ phiếu. Còn OIL dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 207.800 cổ phiếu, giá trị 1,6 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VTP bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt 18 tỷ đồng, tương đương khối lượng 139.472 đơn vị. Tiếp theo là VEA bị bán ròng 9,9 tỷ đồng và ACV bị bán ròng 9,5 tỷ đồng.

N.T

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: