Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Đô (HDG) chuẩn bị phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Sau phát hành, Hà Đô sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.636 tỷ đồng lên 1.963 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong quý IV sau khi được UBCKNN phê duyệt.

HĐQT Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, lượng cổ phiếu được phát hành dự kiến sẽ là 32,7 triệu cổ phiếu. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng lẻ kiểm toán 2020. 

Sau phát hành, Hà Đô sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.636 tỷ đồng lên 1.963 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong quý IV sau khi được UBCKNN phê duyệt.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, HDG ghi nhận doanh thu thuần giảm 36% so với cùng kỳ, xuống còn 2,454 tỷ đồng. Trong đó, kinh doanh bất động sản chiếm 55% tổng doanh thu, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời chiếm 28%, còn lại đến từ hoạt động xây lắp, dịch vụ khách sạn, cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư.

Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu đã giúp biên lãi gộp của HDG cải thiện từ 41% lên 54%.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng vọt lên gần 95 tỷ đồng, gấp 3.3 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng 14%, chủ yếu nhờ lãi tiền vay. Sau 3 quý đầu năm, HDG báo lãi ròng giảm 25%, xuống còn 570 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, HDG ghi nhận doanh thu thuần giảm 25% so với cùng kỳ, xuống còn 633 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại tăng 78%, đạt gần 229 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 42% lên 65%. Theo HDG, nguyên nhân chủ yếu là do tăng doanh thu bất động sản.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của HDG ghi nhận hơn 15,266 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 321 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Trong đó, chứng khoán kinh doanh chiếm gần 178 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này) và hơn 143 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (gấp đôi đầu năm).

Nợ phải trả tại thời điểm 30/09 ghi nhận hơn 10,468 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn hơn 5,961 tỷ đồng (tăng 4%) và nợ vay ngắn hạn gần 526 tỷ đồng (giảm 38%). Mặt khác, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 17%, lên hơn 1,528 tỷ đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: