Sự kiện hot
6 tháng trước

Hà Nội lập tổ công tác rà soát quỹ đất phát triển nhà ở

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành của TP xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo quyết định trên, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Tổ phó thường trực là ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Các Tổ phó còn lại là ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Thiết.

Tổ công tác liên ngành của TP Hà Nội sẽ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở...

Hà Nội lập tổ công tác rà soát quỹ đất phát triển nhà ở.

Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn theo Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020, qua đó xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác phát triển nhà ở đối với từng loại hình phát triển nhà ở.

Căn cứ vào các quy định, Tổ công tác được giao đề xuất biện pháp tháo gỡ về cơ chế, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính, tín dụng... để đưa vào nội dung Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Tổ công tác còn có nhiệm vụ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; cân đối bảo đảm phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP đến năm 2030; dự báo nhu cầu và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng có nhiệm vụ góp ý xây dựng, hoàn thiện nội dung và dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045 đảm bảo sự thống nhất với định hướng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030.

Hạ Lam

KTĐU

Từ khóa: