Sự kiện hot
9 tháng trước

Hà Tĩnh đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.200 tỷ đồng

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Hà Tĩnh cao hơn mặt bằng chung của cả nước đạt 48,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hà Tĩnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.200 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chính vì vậy, Hà Tĩnh đã và đang tập trung cao nhất các giải pháp, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để đẩy nhanh tến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.200 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (8.685 tỷ đồng); đạt 44,6% trên số vốn đã phân bổ và cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả nước (cả nước đạt 34,5%), cao hơn cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 giải ngân đạt 37,4%).

Những tháng cuối năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành hợp phần hạ tầng kết nối giao thông của dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh” (nguồn vốn ADB).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện khoảng 20 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng; trong đó có 5 dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư, 3 dự án khởi công mới và 12 dự án chuyển tiếp.

Để đáp ứng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công theo đúng hợp đồng đã ký; khẩn trương làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu có hồ sơ thanh toán/tạm ứng; đôn đốc các địa phương tiếp tục bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh hiện đang quản lý thực hiện 42 dự án; trong đó 6 dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư và 36 dự án do tỉnh quyết định đầu tư. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư hiện đang đạt từ 60 - 92%. Với kết quả này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh vừa được Bộ NN&PTNT tặng giấy khen trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong gần 8 tháng của năm 2023, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt để triển khai kế hoạch đầu tư công.

Theo đó, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành 6 văn bản chỉ đạo; tổ chức nhiều phiên họp đánh giá và thành lập 3 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Để đạt được kết quả cao trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị và trực tiếp chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; đặc biệt là đôn đốc triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, cần khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công các công trình mới, nhất là các dự án đã được giao kế hoạch vốn từ đầu năm. Chậm nhất đến ngày 30/9 phải hoàn thành công tác đấu thầu và khởi công tất cả các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

Với các dự án đang triển khai, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc; phối hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết cho từng dự án để chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ…

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: